Gio-an Tẩy Giả nhìn thấy từ xa những gì Chúa Giêsu, Đấng Mê-si-a sẽ hoàn thành qua cái chết và sự...
Thiên Chúa mở đường đưa dân Israel lưu lạc trở về. Đó là con đường khiến Israel tràn đầy hoan lạc. Và...
Tỉnh thức là tránh xa con đường thế gian. Đừng để bị thế gian mê hoặc: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để...
Với các vị tử đạo Việt Nam, các ngài có thể dễ dàng bảo toàn mạng sống khi nói với vua quan: “Tôi bỏ...
Đức Giêsu vốn dĩ là Vua toàn thể vũ trụ, nhưng để cứu độ nhân loại, Ngài đã tự hiến thân mình làm của...
Vua Giêsu toàn năng và uy quyền khôn sánh. Người được dân chúng ca tụng là Đấng đầy uy quyền trong lời...
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN