Các bài suy niệm ngày trong tuần - Tuần VII Phục Sinh
Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai...
“Chúa yêu con bằng mối tình muôn thủa” (Gr 31,3a).
Mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta được mời gọi hướng lòng lên với Chúa, hướng vọng về cõi trời là...
Thông truyền niềm Hy vọng và sự Tin tưởng trong thời đại chúng ta
SUY NIỆM
TIN TỨC MỚI
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
VĂN kIỆN
Địa chỉ, Đt các CỘNG ĐOÀN