Các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XXI Thường Niên
Cửa trời là cửa hẹp, đó là điều Đức Giêsu mạc khải. Tuy nhiên, cửa hẹp không có nghĩa là nhà hẹp. Nước...
“Lạy Chúa! Chúa dựng nên con không cần con, nhưng để cứu chuộc, Ngài cần đến con”, (St Augustino).
“Chúng ta phải ước ao nên thánh không phải để có truyện thánh đọc ở nhà cơm, nhưng là ước ao cho mình...
Ơn gọi và khát vọng nên thánh mãnh liệt của một con người đáng kính, đó là cha Tổ phụ Biển Đức Thuận,...
...giữa một thế hệ sa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ...
Nước Trời chỉ có một cánh cửa duy nhất, không có “cửa sau” hay lối đi riêng.
Sẽ đến giờ “chủ nhà đứng dậy và khóa cửa lại” (Lc 13,25) thì không cách gì, không lý lẽ chi để cửa mở...
Ướp mặn cho đời. Đó là mang yêu thương của Chúa đến cho mọi người...
BÀI GIẢNG & SUY NIỆM
TIN TỨC MỚI
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
VĂN kIỆN
CÁC CỘNG ĐOÀN