Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay...
Chúng ta được vinh dự làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, chúng ta cũng có bổn phận trong tình bác ái...
Hôm nay Giáo hội cầu nguyện cho việc truyền giáo. Giáo hội mời gọi chúng ta góp phần vào việc...
Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, ngày 20 tháng 10, Đức Phanxicô sẽ tiếp Phó Thủ tướng Trương Hòa...
Chúng ta cần sống như thế nào với những người đang sống bên ta, ngay trong nhà chúng ta, để rồi ngang...
Bản gốc tiếng Anh: The Monastic Journey Dịch giả: Viện Phụ Bảo Tịnh - Mỹ Ca
Có tâm tình thân thiết với Đức Giêsu thì quan trọng hơn được ngồi bên hữu hay bên tả Người. Nhờ việc...
Mong sao, mai sau con nên như Sœur
Tuyên xưng niềm tin mọi nơi mọi lúc là đòi buộc đối với mỗi Kitô hữu, cũng là lời chứng hùng hồn nhất...
Đọc trong bài Tin mừng hôm nay (Lc 11, 42-46) chúng ta thấy Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án các người...
Theo suy nghĩ của người đời, những ai tìm được tiền của, đạt được danh vọng, nay lên chức mai lên quyền,...
Để đạt tới sự hoàn thiện cần có ơn Chúa, và trên hết cần giữ luật với một lòng mến Chúa và thương yêu...
Rồi đây Hội Dòng, Cộng đoàn chúng ta sẽ là gì trong tương lai? Có thể một số hình thức nào đó sẽ phải...
Mặc dù, chúng ta khao khát trở nên hoàn thiện và tìm về Nước Thiên Chúa, nhưng của cải, danh vọng,...
Mở đầu thánh lễ Viện Phụ Trực Phụ ngỏ lời với cộng đoàn: Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ trọng thể...
Ngỏ lời với hơn 30 ngàn tín hữu trong buổi tiếp kiến chung ngày 10/10, ĐTC khẳng đinh rằng giới răn...
ĐTC khẳng định sự bất khả phân lý của hôn nhân là ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Ngài cũng nhắc...
SUY NIỆM
TIN TỨC
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ