Làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh là một lời mời gọi, đồng thời cũng là một đặc ân của người môn đệ....
“Suốt đêm trường lòng con khao khát chúa” (Is 26,9).
Đức Maria được chúc phúc, vì Mẹ không chỉ tin, mà còn hành động theo điều Mẹ tin.
Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa (Is 26,9)
Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp: Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Đan Viện tự trị và Cha Viện Trưởng tiên khởi, ngày...
Theo ngôn ngữ Gioan, “bình an”, “sự thật”, “ánh sáng”, “sự sống”, “niềm vui” là những từ mang nghĩa...
Mới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành tự sắc Competentias quasdam decernere, ngày 11-02-2022, điều...
Yêu thương như Chúa là điều quan trọng nhất đối với chúng ta, là điều kiện cần và đủ, điều kiện bảo đảm...
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN