Ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ, trong phần đầu lễ, Cha Gabriel mời gọi cộng đoàn hợp lời tạ ơn với...
Các bài suy niệm Lời Chúa ngày trong tuần - Tuần III Mùa Vọng
Ta đang chờ đón Chúa đến. Hãy cảnh giác. Chúa không đến trong một biến cố kinh thiên động địa. Chúa...
Chúng ta không thánh thiện hơn Gioan Tẩy giả, nhưng chúng ta có phần hạnh phúc hơn ông,vì được sống...
Chúa đã đến và mạc khải cho chúng ta mỗi ngày cách tỏ tường qua Bí Tích Thánh Thể. Đó là niềm vui, là...
Thánh Thần đã chuẩn bị Đức Maria bằng ân sủng. Mẹ “đầy ân sủng” vì là Mẹ của Đấng “nơi Người tất cả sự...
Chính lời chào của sứ thần Gabriel đã minh chứng cho chúng ta rằng Mẹ Maria đã được ơn Vô Nhiễm Nguyên...
Được nghỉ ngơi bồi dưỡng đúng nghĩa theo giáo huấn của Đức Giêsu khi chúng ta thực thi hai nhân đức quan...
SUY NIỆM
TIN TỨC MỚI
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
VĂN kIỆN
Địa chỉ, Đt các CỘNG ĐOÀN