Các bài suy niệm ngày trong tuần - Tuần IV Mùa chay
Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay.
Đức tin là ánh sáng soi rọi vào thế giới vô hình, cho ta thấy được những điều mà người không tin...
Biến cố truyền tin chói sáng lên với ba nét đẹp của Đức Maria là Đấng đầy ân sủng, là nữ tỳ khiêm hạ và...
Thời nào cũng thế, khi đã ghen ghét đối nghịch nhau, thì người ta quan trọng hóa mọi chuyện và tìm mọi...
Mỗi chúng ta là sứ giả của đức tin bằng cách tìm hiểu sâu hơn Thiên Chúa để biến đổi đời sống. Tuy...
Thưa xin vâng là hành vi đẹp nhất mặc dù với tất cả sự liều lĩnh theo cách tính toán của con người....
SUY NIỆM
TIN TỨC MỚI
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
VĂN kIỆN
Địa chỉ, Đt các CỘNG ĐOÀN