Nước Thiên Chúa phát triển mạnh mẽ như ngay hôm nay là nhờ có một sức mạnh phi thường của Chúa Thánh...
Máu và nước là nguồn lực mà Chúa Giêsu đã đầu tư cho sứ vụ cứu thế.
Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, ta hãy cảm tạ tình yêu vô biên của Người đã hiến mình, đổ...
trong ngày lễ hôm nay chúng ta đừng quên “thăm” Đức Mẹ: đến với Mẹ để kêu cầu và học tập với Mẹ, nhất...
Ba Ngôi là lò lửa tình yêu lúc nào cũng ngùn ngụt cháy. Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu...
Giáo Hội muốn cho con cái mình có dịp thuận tiện để xác tín mạng mẽ sự hiện diện của Thiên Chúa Ba...
Mẹ trở thành mẫu gương sáng trong sự tốt lành của tình yêu, của vẻ đẹp: Mẹ “được chúc phúc hơn mọi người...
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng đức tin của mỗi Kitô hữu, là mầu nhiệm trung tâm của đức tin...
Đến một ngày nào đó tất cả chúng ta đều phải trả lẽ trước mặt Chúa về tất cả những hành vi của mình,...
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN