Lạy Chúa, thuyền đời của con còn gặp biết bao sóng gió, có lúc sóng nhỏ, êm đềm con lại thấy cuộc...
Lễ kính Thánh Hildegard thành Bingen vào ngày 17 tháng 9 hàng năm.
 Ai không biết phục vụ thì đó là người nhỏ, dù chức vụ của họ có lớn, còn ai biết sống phục vụ thì đó...
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, người ta có thể chia cuộc lữ hành Đức tin của Đức Maria thành ba chặng,...
Ông là ai mà có nhiều người từ bỏ cuộc sống này đi theo làm môn đệ qua đời sống tu trì? Thậm chí có...
Suốt hai năm qua, thế giới như con thuyền lênh đênh trên mặt đại dương mênh mông. Đại dịch covid-19 như...
sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào đêm tối đức tin, bị lọt vào đường hầm tăm tối trong đời sống...
Mừng lễ sinh nhật Đức Maria, chúng ta hướng về Mẹ qua lăng kính là một người con hướng về Hiền Mẫu. Để...
Bất cứ đau khổ nào kết hợp với sự đau khổ của Chúa Kitô đều có một giá trị cho riêng người đó và cho...
Như người ngọng điếc, xin Chúa đoái thương cho chúng ta lòng đơn thành, khiêm tốn để Chúa chữa chứng...
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN