gia dình thiêng liêng chính là cộng đoàn của chúng ta, những người làm cha làm mẹ, là anh em với...
Xuyên suốt Lời Chúa hôm nay chỉ nhắm đến Gia đình. Quá khứ của gia đình là tổ tiên ông bà, hiện tại...
Sám hối là đặc sản của Mùa Chay vì sám hối là khởi đầu của sự nên thánh
Làm sao để có thể hưởng được mùa xuân vĩnh cửu mà Chúa hứa ban?
Một chút tình thương ấm lòng kẻ cô quạnh.
Đoạn Tin Mừng hôm nay tóm tắt một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Qua những hoạt động của một...
Trong Kinh thánh, có rất nhiều khi người Phariseu muốn đặt nghi vấn về chữ quyền nơi Chúa Giêsu. Ông...
Sự công chính của Gioan biểu lộ qua những lời ngài rao giảng kêu gọi mọi người ăn năn sám hối… và...
Hết mọi Kitô hữu không trừ một ai đều được Chúa kêu gọi và “sai đi” làm “thợ gặt”, làm người đi loan...
Tin tưởng, phó thác, cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, ba thánh tổ phụ Dòng...
Việc của chúng ta là ở với Ngài, sống gắn bó với Ngài và làm những gì Ngài giao phó, tức là sống sứ...
..có biết bao lần chúng ta đã làm ngơ, làm sai, làm ngược lại mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta chạy xa...
Một qui tắc vàng cho chúng ta dựa vào, đó là mọi tiếp cận của ta với người đồng loại cần phải khởi đi...
Chính Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 3, 7-12) thực hiện trước và dạy các môn đệ cũng như...
... chúng ta “Hãy đến mà xem” và sống với Chúa trong chính Lời của Chúa. Lời mạc khải cho chúng ta...
Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi của Anrê và Gioan diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tuy...
Nói đến ơn gọi là phải có hai phía: Thiên Chúa kêu gọi và con người đáp trả. Chúa Giêsu kêu gọi các...
Đức Giêsu như nhắc nhở chúng ta về nỗi khát khao mà mỗi người đang tìm kiếm, về lý tưởng, về ơn...
Nói về sự liên kết giữa cầu nguyện và lao động. Lm Michel Quoist viết trong cuốn “Đức Kitô đang sống...
SUY NIỆM
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN