Tin Mừng thứ IV nhìn sự tái sinh nhờ ơn Cứu Chuộc của Chúa Giêsu là một cuộc Tân Sáng Tạo, là sáng...
Ngày nay chúng ta có được đức tin trước hết là nhờ hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, sau nữa là nhờ...
Tất cả là hồng ân! Hồng ân Chúa tác động trong mọi dự định, hồng ân Chúa hướng dẫn từng bước đường hình...
Các bài suy niệm ngày trong tuần - Tuần II Phục Sinh
SUY NIỆM
TIN TỨC MỚI
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
VĂN kIỆN
CÁC CỘNG ĐOÀN
Địa chỉ, Đt các CỘNG ĐOÀN