Hết mọi Kitô hữu không trừ một ai đều được Chúa kêu gọi và “sai đi” làm “thợ gặt”, làm người đi loan...
Tin tưởng, phó thác, cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, ba thánh tổ phụ Dòng...
Việc của chúng ta là ở với Ngài, sống gắn bó với Ngài và làm những gì Ngài giao phó, tức là sống sứ...
..có biết bao lần chúng ta đã làm ngơ, làm sai, làm ngược lại mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta chạy xa...
Một qui tắc vàng cho chúng ta dựa vào, đó là mọi tiếp cận của ta với người đồng loại cần phải khởi đi...
Chính Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 3, 7-12) thực hiện trước và dạy các môn đệ cũng như...
... chúng ta “Hãy đến mà xem” và sống với Chúa trong chính Lời của Chúa. Lời mạc khải cho chúng ta...
Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi của Anrê và Gioan diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tuy...
Nói đến ơn gọi là phải có hai phía: Thiên Chúa kêu gọi và con người đáp trả. Chúa Giêsu kêu gọi các...
Đức Giêsu như nhắc nhở chúng ta về nỗi khát khao mà mỗi người đang tìm kiếm, về lý tưởng, về ơn...
Nói về sự liên kết giữa cầu nguyện và lao động. Lm Michel Quoist viết trong cuốn “Đức Kitô đang sống...
với người có lòng tin chân thành, thì càng gặp những khó khăn ngặt nghèo họ càng tin vào Chúa, bám...
Hôm nay, Chúa muốn mỗi người chúng ta là một ngôi sao lạ, loan báo tình thương của Chúa, đưa...
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động. Những biến  động  của năm cũ khiến  ta phải lo...
Noi gương các người chăn chiên, noi gương Đức Maria, chúng ta đón nhận Chúa đến trong cuộc đời với niềm...
Thiên Chúa đã tha tội cho chúng ta và ban Thần Khí, giúp chúng ta lại có thể kêu lên với Ngài “Cha...
Thiên Chúa cao sang uy quyền giờ đây mặc lấy thân phận mong manh yếu đuối của con người. Thiên Chúa...
Lễ Thánh Gia Thất không những là dịp để tôn vinh các gia đình mà còn là cơ hội để chúng ta nhìn lại...
tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho con người, qua Đức Giêsu Kitô- Ngôi Lời Nhập Thể. Thiên...
Phụng vụ năm B: Canh Tý - Tân Sửu
SUY NIỆM
TIN TỨC
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN