Chúng tôi xét mình và tự hỏi: chúng tôi có hiền lành không? Chúng tôi có khiêm nhường không? Chúa đã...
Các tông đồ vội vã sau một chuyến đi rao giảng Tin Mừng; đám đông dân chúng từ các thành vội vã đón gặp...
Ngày 11 tháng 7 vừa qua tại Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương – Lâm Đồng đã diễn ra thánh lễ đại triều mừng...
Ca ngợi Chúa vừa là hồng ân, vừa là vinh dự và cũng là bổn phận của con người đối với Thiên Chúa....
Rao giảng và chữa lành là sứ mệnh toàn diện ôm trọn cả con người xác hồn. Công bố sự thật ban ơn cứu...
Với tình yêu Chúa dành cho con, con biết con không sao đáp lại được. Nhưng ít nhất, con sẽ dâng Chúa...
Hối cải nghĩa là thay đổi hướng đi, triệt để quay về với Thiên Chúa của giao ước và dấn bước vào một...
Của cải vật chất không phải là thứ hành trang cần thiết nhất để giúp các môn đệ trở thành chứng tá...
Thánh lễ đại triều mừng sinh nhật trên trời của thánh Biển Đức cùng với nghi thức khấn dòng được cử...
Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay (Mt 10, 6-15) cũng sử dụng ba động từ này khi dạy các môn đệ...
Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ nếu Chúa Con không mặc khải cho, và cũng không ai đến được với Chúa...
Được đụng chạm đến Chúa là một nhu cầu, một hồng ân, là niềm hy vọng của mọi người. Niềm xác tín đó sở dĩ...
VATICAN. Sáng 13-6-2017, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin...
Khi Chúa Giêsu tiếp đón, trò chuyện, nhất là ăn uống với những người thu thuế, những kẻ tội lỗi... là...
Luận văn Thần Học: M. Gabriel Adolorata Trương Văn Hiến O. Cist
Luận văn Thần Học: Fm. Giuse Marchandu Phạm Văn Thăng O. Cist
Luận văn Triết Học của: M. Roncalli Hoàng Văn Tuyên
Thời nào cũng vậy, con người thường bị cám dỗ đánh mất căn tính: không muốn làm người như bản chất được...
SUY NIỆM
TIN TỨC
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ