Với một tinh thần trách nhiệm và với một tinh thần phục vụ quên mình, Người Kitô hữu luôn dấn thân...
Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11
Vua Kitô là Vua tình yêu; Vương Quốc của Ngài là vương quốc tình yêu. Mỗi người chúng ta luôn được mời...
Khi chúng ta giúp đỡ người nghèo hèn, khốn khổ là chúng ta đang giúp chi thể của Người bớt đau khổ. Đây...
Cũng giống như Thầy Giêsu, khi chúng ta sống thân phận người tôi tớ của Thiên Chúa thì đương nhiên...
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THIẾT LẬP NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO, 19/11/2017
ĐTC sẽ viếng thăm Chile và Peru trong 1 tuần lễ từ ngày 15-1 đến 22-1 năm tới, 2018.
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ”
Sống đạo, rất cần sự thể hiện ra thực tế, nhưng không ít những người tự cho mình “giữ đạo tại tâm”,...
lời nhắc nhở mỗi Kitô hữu chúng ta hãy sống trong niềm tin vào Thiên Chúa cách mạnh mẽ, đừng để cho...
Truyền thống đan tu Xitô Thánh Gia_như một dòng chảy không bao giờ cạn, dòng chảy của ân sủng Thiên...
Tháng các linh hồn
Chính mối hiệp thông chiều dọc với Thiên Chúa đã làm cho sự hiệp thông chiều ngang với tha nhân có...
Qua dụ ngôn 10 Cô Trinh Nữ đi đón Chú Rể, Chúa Giêsu dạy chúng ta sứ điệp “canh thức” (x. Mt 25,13),...
mọi người chịu trách nhiệm về chính mình, không ai sống đạo thay mình, không ai tin thay mình, không...
Chọn file thích hợp để tải:
Một khuyết điểm thông thường của những người có quyền bính, quyền bính dân sự cũng như quyền bính tôn...
Khiêm nhường là không hống hách khoe khoang, không cho mình hơn người, không coi mình “là cha”, “là...
SUY NIỆM
TIN TỨC
Thơ Ca
CD Thánh Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN