Sống đời đan tu theo tiếng Chúa gọi mời, trong cung lòng tình yêu thánh hiến con xin tạ ơn Chúa đã...
Con người chỉ biết rằng, từ đời đời Chúa Cha đã đản sinh ra Chúa Con và Tình Yêu giữa hai ngôi dành cho...
Mầu nhệm Ba Ngôi là mầu nhiệm cực trọng, trung tâm đức tin Kitô Giáo và cũng là đỉnh cao, điểm quy...
Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Thiên Chúa có Ba Ngôi hoàn toàn riêng biệt nhau:...
Qua nghi thức cung hiến này, giúp chúng con ý thức hơn sứ vụ của đời đan tu chiêm niệm; hàng ngày...
Ngày lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi thật là một dịp cho chúng ta ôn lại kỳ công Thiên Chúa thực hiện...
Chúa Thánh Thần hiện xuống để hoàn tất công trình cứu chuộc của Đức Kitô, làm cho Nước Trời được khai...
Hôm nay Chúa Giêsu lại thổi hơi ban Thánh Thần. Thánh Thần Chúa tràn lan trong vũ trụ. Thánh Thần...
Sự đóng hay mở phụ thuộc vào việc bác ái hay khép kín của lòng người. Ơn tha tội chỉ thực sự có được...
Trên hành trình tiến về quê trời, Giáo hội hằng được Chúa Thánh Thần quy tụ trong đức tin và đức ái,...
Trong 40 ngày từ khi sống lại cho đến ngày lên trời, những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh...
Sự hiện diện của Chúa Giêsu với chúng ta sau khi Người lên trời, biểu trưng nơi cõi trời cao xa có...
Rao giảng Tin Mừng cho ai là giúp người ấy đào sâu những kinh nghiệm bản thân đã trải qua trong quá...
Nhờ biến cố Thăng Thiên, Chúa Giêsu mở ra một thời đại mới trong công cuộc cứu độ của Người và sự...
Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật vì đến từ Chúa Cha, Ngài đến trần gian tiếp tục công việc của Đấng...
Qua lời tâm sự của Chúa Giêsu, chúng ta dừng lại vài lời của Ngài để phản tỉnh cách sống của chúng...
Khi đã biết yêu như Thầy đã yêu và tìm được niềm vui là chính Chúa, chúng ta sẽ trở thành những sứ giả...
Thánh Giám mục François De Laval. Ngài sinh tại Montigny-sur-Avre, Pháp quốc, ngày 20-4-1623; và...
SUY NIỆM
TIN TỨC
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN