Chúa Giêsu cho họ biết Nước Trời đã xuất hiện rồi. Dù mắt trần ai đó có nhìn thấy được “cái gì” hiện nay,...
Chức năng của Nước Trời, của Hội Thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho...
Thiên nhiên làm muôn vàn điều kì diệu, nơi đó ẩn giấu biết bao bí mật trong cuộc sống. Khi chiêm...
Sự nỗ lực của chúng ta cùng với ơn Chúa thì sẽ làm được mọi sự: “Tôi trồng, Apolo tưới, nhưng chính...
việc Chúa Giê-su có quyền trên ma quỷ, chứng tỏ quyền năng của Người đến từ một trật tự khác, quyền...
Cùng với sự soi dẫn của ánh sáng Lời Chúa, chúng ta được mời gọi sống sự “điên rồ của thập giá”, đoàn...
Chỉ có Tin Mừng Thứ Tư mới tường thuật cảnh tượng lạ lùng giờ Chúa Giêsu chịu chết: Một người lính lấy...
Trên thập giá, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ...
Bí tích Thánh Thể là tặng phẩm thần linh quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Nơi Bí Tích...
Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể là để “làm trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà...
Trong văn hóa Híp-ri, thịt và máu chỉ là con người trong thân phận xác đất vật hèn, có sinh có tử....
Cũng qua mỗi thánh lễ, chính Chúa Kitô mời gọi mỗi người chúng ta dâng chính chúng ta: những đau...
Đem Chúa đến cho người mình thăm viếng, không có nghĩa là mình nói thật nhiều, thật hay về Chúa cho...
Sống đời đan tu theo tiếng Chúa gọi mời, trong cung lòng tình yêu thánh hiến con xin tạ ơn Chúa đã...
Con người chỉ biết rằng, từ đời đời Chúa Cha đã đản sinh ra Chúa Con và Tình Yêu giữa hai ngôi dành cho...
Mầu nhệm Ba Ngôi là mầu nhiệm cực trọng, trung tâm đức tin Kitô Giáo và cũng là đỉnh cao, điểm quy...
Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Thiên Chúa có Ba Ngôi hoàn toàn riêng biệt nhau:...
Qua nghi thức cung hiến này, giúp chúng con ý thức hơn sứ vụ của đời đan tu chiêm niệm; hàng ngày...
Ngày lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi thật là một dịp cho chúng ta ôn lại kỳ công Thiên Chúa thực hiện...
Chúa Thánh Thần hiện xuống để hoàn tất công trình cứu chuộc của Đức Kitô, làm cho Nước Trời được khai...
SUY NIỆM
TIN TỨC
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN