Chủ đề THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ tại Phước Lý
Thánh lễ cầu hồn cho ngài được cử hành tại nguyện đường Đan viện Châu Sơn sáng ngày 10/04/2018. Trong...
... cái biết của tình yêu, biết để cảm thông, để yêu thương và tha thứ, biết để đồng hành, để hướng dẫn. Đó...
Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?. Câu hỏi quan trọng mà Chúa Giêsu ngày nào hỏi Nhóm...
Biết từng con chiên không phải là chỉ lưu tâm đến những con béo mập đem lại lợi ích cho mình, mà là...
... không thể hiểu biết cách viên mãn về Đấng Phục Sinh, nếu không chịu lắng nghe Lời Chúa, cụ thể...
Cùng với Giáo Hội long trọng cử hành phụng vụ Tuần Thánh và mừng đại lễ Chúa Phục sinh, trong tháng...
Chúng ta cùng nhau học hỏi để sống huyền nhiệm hiệp thông như Cha Tổ phụ chúng ta đã sống và cố gắng...
Chỉ có Chúa mới trấn an các môn đệ được, chỉ có Người có khả năng dẹp yên sóng gió và chỉ có sự hiện...
Sự can đảm đáng nể phục của Phêrô là can đảm của người tin chắc Thầy mình đã phục sinh và của người được...
Alleluia. Chúa đã sống lại. Chúa Giêsu Phục Sinh là nền tảng xây dựng Cộng Đoàn. Cộng Đoàn này diễn...
Khi thánh Thomas được Chúa bảo đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa Giêsu đã bị đâm thủng, chính là lúc thánh...
Việc nhận ra Chúa Giêsu phục sinh vô cùng quan trọng vì khoảnh khắc đó quyết định vận mệnh cuộc đời...
Đây là cơ hội thuận tiện để chị em học hỏi và đào sâu những môn học, vì học không chỉ nâng cao kiến...
Chúa Phục Sinh đã làm những việc kỳ diệu; là sức mạnh và siêu thoát. Như thế phục sinh không phải là...
Đức Giêsu phục sinh, tảng đá chặn cửa mồ vỡ mở. Phục Sinh : Hãy làm vỡ mở...
Sự sống mới, niềm vui phục sinh luôn hiện diện đầy tràn trong trời đất, và trong cuộc đời chúng ta.
SUY NIỆM
TIN TỨC
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ