Nếu chỉ dựa trên tiêu chuẩn thế gian thì Chúa Giêsu thất bại nhưng Chúa Giêsu đã trả lời với...
Đức Giêsu lên trời. Điều đó dạy ta biết ngoài cõi đời này còn có một nơi chốn khác. Ngoài...
Lệnh truyền loan báo Tin mừng mà Đức Giêsu nhắn nhủ với các Tông đồ trong trình thuật hôm nay mang ý...
Chỉ khi sống yêu thương, kitô hữu mới thực là môn đệ của Chúa và là nhân chứng của Chúa giữa trần...
chúng ta hãy giữ điều răn của Chúa với sự tự do không vị luật, nhưng trong tình thương của Chúa và...
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
“Anh em hãy yêu thương nhau”, đó là lệnh truyền căn bản quan trọng nhất mà Chúa Giêsu dạy chúng ta...
Sáng tác: Xuân Hoàng (Xuân Hoàng viết theo lời kinh Hãy Nhớ) Hoà âm phối khí: Nhạc sĩ Thế...
Những lời an ủi của Chúa Giêsu cho các môn đệ năm xưa cũng là lời an ủi cho chính chúng ta, những...
Thánh Gioan muốn ám chỉ tới cây nho có sự sống
Suy niệm về Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành. Chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa, nghĩa là sống...
Chúa Giêsu đích thực là vị mục tử nhân lành. Vì thế, thật hạnh phúc cho chúng ta được làm con chiên...
Tin vào Chúa Phục Sinh là một hành trình khá vất vả cho những người bước theo Chúa, các môn đệ là một...
Sở dĩ hai môn đệ Emmau có thể tìm lại được niềm tin – gặp lại được Chúa giữa những khó khăn thử thách...
Cộng đoàn Hội Thánh sơ khai có những nét đẹp như thế là nhờ các ngài đã gặp gỡ Đức Kitô...
Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn là nơi náu ẩn của chúng ta trong lúc gian nguy.
Chúa Kitô đã phục sinh. Đó là niềm vui của chúng ta. Còn hơn thế nữa, đó là đức tin của...
Đời sống của chúng ta cũng cần trở nên chứng tá cho đức tin và niềm hy vọng của ta vào Đức Giêsu...
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN