Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Năm tuần II Thường Niên, 2017
Những lựa chọn của Chúa Giêsu khiến tôi hiểu rằng : Người yêu thích những tâm hồn rộng mở biết sống...
“Là Kitô hữu không phải là hệ quả của một họn lựa luân lý hay một lý tưởng cao quý, nhưng là sự gặp...
LA FORMATION MONASTIQUE DE LA CONGREGATION CISTERCIENNE DE LA SAINTE FAMILLE AU VIETNAM
Con người muốn đạt được Nước Trời thì hãy đón nhận lời kêu gọi của Chúa Giêsu là hãy sám hối: “Anh em hãy...
Lời rao giảng: “Hãy sám hối”. Đây là sứ điệp chung mà người rao giảng Tin Mừng cần phải sống và loan...
Đức Giáo hoàng Phanxicô chọn “Người trẻ, đức tin và linh hướng của nhận thức” là chủ đề của thượng hội...
Đức Giêsu đã ban cho chúng ta lề luật yêu thương và chính Người đã nêu gương tuân giữ lề luật bằng cách...
Các bài suy niệm ngày trong tuần - Tuần II thường niên
Các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần II Thường Niên, 2017
SUY NIỆM
TIN TỨC MỚI
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
VĂN kIỆN
Địa chỉ, Đt các CỘNG ĐOÀN