Hình ảnh Người Phụ Nữ khoác trên mình áo mặt trời cũng là hình ảnh của những ai luôn mang trên mình...
Hôm nay, mỗi người chúng ta hãy noi gương Mẹ sống khiêm nhường, thánh thiện và tin tưởng tuyệt đối vào...
Các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng lưới Internet đã mang lại nhiều lợi ích, là cơ may cho...
Mọi nỗ lực của con người không thể thay thế hồng ân Chúa Cha ban khi tuyển chọn họ, kêu gọi họ nhận...
Mối quan tâm duy nhất nơi các thánh phải là sự thánh thiện và nhân đức, không phải sự ham muốn thế...
Nếu thiếu đức tin là điều kiện ngăn cản phép lạ xảy ra thì bao lâu còn sống gian tà thì đức tin không...
Thiên Chúa ban một quà tặng mới: bánh từ trời xuống không phải là một vật gì đó mà là một Ai đó. Đức...
Nơi Thánh Thể, Chúa cho chúng ta khi lao nhọc và gánh nặng tìm được chốn nghỉ ngơi; khi đau buồn tìm...
Đến với Chúa Giêsu không phải ỷ lại ngồi chờ sung rụng mà là phải sống niềm tin và cộng tác vào...
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Gioan Tẩy Giả không đơn thuần là do lòng độc dữ của Hêrôđê cho bằng...
Phép lạ xảy ra khi biết đem chia sẻ cho nhau và cùng ngồi xuống ăn chung với nhau, chứ phép lạ...
Đức Giêsu đã hóa bánh ra nhiều, từ năm chiếc bánh và hai con cá của em nhỏ, để nuôi hơn năm ngàn người...
Hội dòng đã trải qua một thế kỷ với biết bao nỗ lực của đấng Tổ Phụ cũng như lòng quảng đại và tinh...
Clip GIỚI THIỆU ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG
SUY NIỆM
TIN TỨC
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ