Audio

8 CUNG HÁT THÁNH VỊNH

Ban PV&TN Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia thực hiện năm 2008

Mp3 CHỈ TRONG CHÚA MÀ THÔI (Thanh Thống)

bài hát trích từ Album Tình Chúa bao la của Thanh Thống

Bài hát: THÁNH BIỂN ĐỨC (sáng tác: Vp Tùng Ngân)

Bài hát được trích từ Album CÁNH CHIM KHÔNG MỎI của nhạc sĩ TÙNG NGÂN (viện phụ)

Mp3: ĐƯỜNG CON THEO CHÚA

Sáng tác: Quốc Vũ, Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý.