Các bài viết

CHÙM HOA NHỎ (M. Tân Trang_VP)

Chùm hoa nhỏ trong rừng hoa ân sủng. Phúc âm thầm chắt lắng giọt ơn thiêng.

ĐAN SĨ VỚI ĐỨC KHÓ NGHÈO (M. Phanxicô Fatima_VP)

Cha Tổ Phụ đã bắt gặp Đấng Tình Quân, nhìn thấu tình yêu tinh tuyền Người dành cho mình. Vì thế, ngài ra sức bước theo sát Chúa Giêsu, họa lại gương mặt Đấng ngài yêu mến, đặc biệt qua nét vẽ khó nghèo

CÁM ƠN CHA TỔ PHỤ (M.Tân Trang_VP)

Cám ơn Cha đặt nền móng đan tu. Đời thánh hiến Xitô trên đất Việt

ĐAN SĨ CANH TÂN THEO GƯƠNG CHA TỔ PHỤ (M. Tân Trang_VP)

“Nhà dòng là trường học tập làm tôi Chúa. Cho nên ngày nào chúng ta cũng phải tấn tới thì ở nhà dòng mới vui” (DN 146)

LỜI CHA KHUYÊN (M.Gioan_VP)

Thoả lòng ước vọng Cha hiền. Xitô đất Việt nối liền Thánh Gia

VÂNG PHỤC NƠI CHA TỔ PHỤ (M. Gabriel_VP)

Như tổ phụ Abraham nghe tiếng Chúa gọi ra đi mà không biết mình sẽ phải đi đâu. Cha Tổ Phụ ra đi với hành trang trên vai là sự phó thác, lòng tin tưởng vào bàn tay Thiên Chúa.