Các bài viết

HẠT CHIÊM TU (M.Valentine_VP)

Hạt chiêm tu, gieo khắp cả lối về. Cập Bến Mê, người vẹn thề thuở ấy

 

HẠT CHIÊM TU

 

M.Valentine, VP


                           Bách chu niên uốn liền Thiên – Tình – Ái
                           Vì Giêsu ta đi không quản ngại
                           Trên con đường đầy thử thách chông gai.
                           Với ước mơ nhân loại một ngày mai
                           Qui về một đoàn chiên hiền của Chúa.
                           Cha Tổ Phụ - tình yêu người là suối
                           Được khơi nguồn thoả cơn khát đoàn chiên
                           Tình yêu này luôn mãi chảy triền miên
                           Từ núi Phước nối liền Bắc – Trung – Nam.
                           Hạt chiêm tu, gieo khắp cả lối về
                           Cập Bến Mê, người vẹn thề thuở ấy
                           Sáng hồng ân, Ơn Linh Thánh vẹn đầy
                           Là bằng chứng một tình yêu vô tận.