Các bài viết

TẬP THƠ NHỎ VỀ CHA TỔ PHỤ (M.Gioan - VP)

MỪNG BÁCH CHU NIÊN NGÀY CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG

TẬP THƠ NHỎ VỀ CHA TỔ PHỤ

  

MỪNG BÁCH CHU NIÊN

NGÀY CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG

 

Kỉ niệm mừng bách chu niên

Cha lên núi Phước lập nền đan tu

Qua dòng lịch sử thiên thu

Hội Dòng phát triển trên miền Việt Nam

Chạy dài từ Bắc vô Nam

Chín nam đan viện ba nhà nữ nhi

Một niềm quyết chí duy trì

Lời Cha Tổ Phụ khắc ghi trong lòng

Từng ngày cây lớn đơm bông

Hôm nay kết trái xin dâng lên người.

 

TÂM TÌNH GỞI CHA

Gởi Cha Tổ Phụ kính yêu

Mừng ngày kỷ niệm bách chu niên lập dòng

Cám ơn Chúa đã khơi dòng

Trong lòng Tổ Phụ trọn niềm khát khao

Giờ đây thánh giá Chúa trao

Vào tay Tổ Phụ tu trào lập nên

Bền tâm cậy dựa ơn trên

Tuy nhiều gian khó vẫn luôn vững lòng

Tháng ngày cây đã trổ bông

Muôn chim đến đậu trên cành hót vang

Hòa chung điệp khúc bình an

Tình Cha Tổ Phụ đời đời khắc ghi.

 

 

 

GỞI CHA KÍNH YÊU

 

Mừng Cha Tổ Phụ kính yêu

Đôi điều cảm nghiệm về tình Chúa thương

Tình thương Chúa thật khôn lường

Thương con từ thuở con còn bào thai

Yêu con suốt tháng năm dài

Bảo ban dạy dỗ ân cần đỡ nâng

Tháng ngày con lớn khôn dần

Trở nên con thảo như lòng Cha mong.

 

 

 

TÌNH CHA

 

Đọc qua Hạnh Tích đời cha

Thấy tình cha quá hải hà bao la

Lòng con thầm ước mơ xa

Theo cha Tổ Phụ sống là yêu thương

Giêsu đi trước làm gương

Quên mình phục vụ nên gương cho đời

Con xin khắc mãi một lời

Sống đời khiêm tốn sống đời yêu thương

Tâm thành quyết chí kiên cường

Theo gương Tổ Phụ hy dâng trọn tình

Ngày mai hưởng phúc quang vinh

Bên tòa Thiên Quốc uy linh hợp mừng.

 

M.Gioan - VP