Các bài viết

HẠT CHIÊM TU (M.Valentine_VP)

Hạt chiêm tu, gieo khắp cả lối về. Cập Bến Mê, người vẹn thề thuở ấy

NẾP NHÀ (M. Innocentio_VP)

Chúng con cũng đang từng ngày bước về với Cha nơi núi Phước muôn đời, căn nhà đó là nếp nhà đã được xây dựng từ lúc khởi đầu và tồn tại cho tới muôn đời.

GIA SẢN (M. Ursuline_VP)

Hôm nay tôi đón nhận gia sản của Cha, đó là tinh thần nghèo khó, lạc quan và trọn bề phó thác cho Chúa quan phòng trong mọi biến cố của cuộc sống. Chính lòng yêu mến, sự say mê mà Cha tôi đã sống được như vậy. Còn bạn, “Gia sản” của bạn là gì?

CHA TÔI (M. Elisabeth_VP)

Mừng bách chu niên Cha lập dòng. Niềm vui hoan hỷ vút thinh không

CHA TÔI_Ngôi Sao Hy Vọng (Đaminh_VP)

Tôi biết mặt Cha qua tấm hình duy nhất, được nghe lời nói của Cha qua quyển Di Ngôn và biết về cuộc đời Cha qua cuốn Hạnh Tích. Tôi muốn kể cho các bạn nghe đôi nét về “Cha tôi”.

NĂM THÁNH HỒNG ÂN (Thơ của Giaxinta_VP)

Xitô khắp chốn mọi miền. Mở khai năm thánh với niềm cậy trông. Tri ân đấng đã vun trồng. Tưới – chăm – cắt – tỉa – tô hồng Thánh Gia.