Các bài viết

ĐAN SĨ XITÔ THÁNH GIA THEO GƯƠNG CHA TỔ PHỤ SỐNG HUYỀN NHIỆM HIỆP THÔNG

(Tĩnh Huấn Khấn Trọng, từ ngày 10-12/11/2016 tại linh địa La Vang, Huế)

TRỞ THÀNH THẦY DÒNG THẬT, THẦY DÒNG THÁNH - Savio Vinh. PS

Khi sống thật và sống thánh, đan sĩ sẽ góp phần chuyển tải dưỡng chất cho toàn thân cây là Giáo Hội, xây dựng nền văn minh tình thương trong xã hội và hiện thực công cuộc canh tân, bắt đầu từ bản thân rồi lan rộng ra môi trường chung quanh

SAY MÊ THIÊN CHÚA - Duyên Thập Tự

Chúa là mối tình con vẫn ngợi ca cuộc đời con đi vào tìm Chúa... Chúa là khát vọng, thao thức của con, là binh an khi đời xao xuyến.. CHỈ MỘT THIÊN CHÚA : ĐỐI TƯỢNG CON MUỐN SAY MÊ !

MỘT CÁM DỖ

“Khi thấy trong nhà dòng xem ra sa sút thì phải làm sao?” Qua lời giáo huấn trên, tôi muốn chia sẻ với độc giả, đặc biệt với anh chị em trong Hội Dòng Xitô Thánh Gia, về một cái nhìn thực tế trong đời sống chúng ta và tìm ra phương cách để vượt qua. Bài viết này xin chỉ hạn hẹp trong phạm vi lời giáo huấn của Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận.

ẤP YÊU THẬP GIÁ CHÚA KITÔ TRONG ĐỜI SỐNG CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN _Giuse Khang Tiên (VP TP)

Người môn đệ Chúa Kitô biết đón nhận và yêu mến thập giá trong mọi hoàn cảnh thì cuộc sống trở nên thanh thoát và ý nghĩa

VÀI NÉT PHÁC HỌA CHÂN DUNG BÌNH AN CỦA CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN (Duyên Thập Tự)

Đời sống của Cha Tổ Phụ như một hành trình đậm dấu ấn bình an, qua giáo huấn của ngài, tôi khám phá ra một vài chìa khóa giúp cuộc sống mở ra cho sự bình an của Chúa.

MỘT VÀI NÉT PHÁC HỌA NIỀM VUI NƠI CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN (Duyên Thập Tự)

Một niềm vui chân chính và đích thực luôn đi đôi với hạnh phúc, nghĩa là nó mang lại ý nghĩa sâu xa cho cuộc sống con người. Bài viết này, sẽ dành nhiều không gian cho những nhân chứng lên tiếng về Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận và cho chính những gì ngài nói lên về niềm vui.

TẬP THƠ NHỎ VỀ CHA TỔ PHỤ (M.Gioan - VP)

MỪNG BÁCH CHU NIÊN NGÀY CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG