CÁC BAN HỘI DÒNG

Biên bản họp Ban Truyền Thông Hội Dòng

Tại Đan viện Thiên Phước, từ ngày 26-28/09/2017, Ban Truyền Thông Hội Dòng đã họp và đưa ra một số quyết định sau đây:

Truyền thông Xã hội: Tự do phát sinh nhờ gắn bó với sự thật

WHĐ (02.10.2017) – Trong báo chí, tự do phát sinh nhờ gắn bó với sự thật và giúp chúng ta không làm nô lệ cho “biên tập viên, cho tiền bạc hay sự thiếu hiểu biết của chính mình”: đó là điều Đức ông Dario Edoardo Viganò, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, khẳng định khi giải thích về chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 (năm 2018) mới được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố “‘Chân lý sẽ giải thoát anh em’ (Ga 8,32). Tin giả và nền báo chí vì hoà bình”.

Khai mạc Năm Thứ Nhất trong 3 năm Mừng ngày Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận lập dòng.

Đây là bản văn Ban Phụng Vụ và Thánh Nhạc Hội dòng thực hiện (xin mở file PDF)