CÁC BAN HỘI DÒNG

Biên bản họp Ban Truyền Thông Hội Dòng

Tại Đan viện Thiên Phước, từ ngày 26-28/09/2017, Ban Truyền Thông Hội Dòng đã họp và đưa ra một số quyết định sau đây:

HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA

     BAN TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG BÁO VỀ WEBSITE

http://hoidongxitothanhgia.com

 

 1. Vấn đề nhân sự.

Ngoài những công tác đang hiện hành, BBT Website bổ sung một số công tác sau đây:

Bầu Sr. Phaolo Thánh Giá Nguyễn Thị Mới làm thư ký.

Bầu Cha M.Giuse Đinh Văn Ba, đảm nhận việc lưu giữ các hình ảnh của BBT.

Đề cử Cha Matthias Đinh Văn Bôn viết bài, và Thầy Antôn Huân xử lý những hình ảnh liên hệ của BBT cho cuốn kỷ yếu Hội dòng.

 

2. Ấn định thời gian họp.

Từ nay, quy định họp định kỳ để cho các bề trên, cộng đoàn và anh chị em trong ban dễ dàng tham dự. Ban truyền thông sẽ họp vào tháng 9 mỗi năm (thời gian sẽ thông báo cụ thể cho từng lần họp). Thời gian cho mỗi kỳ họp khoảng 5 ngày.

Không thay đổi quá nhiều các thành viên mới, vì vậy khó có thể vận hành công việc. Xin thêm người cộng tác về phần nội dung để bài vở có phẩm chất tốt hơn.

Dự kiến các chương trình họp cho lần tới với nội dung cuôc họp phong phú hơn.

 

3. Xác định lại: Hình thức, cơ cấu và sinh hoạt của ban trang web.

Trong khóa họp có thêm các nội dung học hỏi hay bổ sung các kiến thức liên hệ.

Các cộng đoàn cũng nên có những buổi học hỏi thêm những kiến thức về truyền thông nhờ các chuyên viên truyền thông và “IT”.

 

4. Trách nhiệm của các anh chị em trong BTT

* Thường xuyên trình báo bề trên về các công việc và những đóng góp cho trang web.

* Các thành viên trong BTT phải chu toàn các công việc mình đảm nhận cũng như những việc chung của Hội dòng liên quan đến ban truyền thông.

 

5. Liên quan đến nội dung các bài viết (Về chất lượng và thời gian nộp bài và đăng bài).

Mỗi tuần đã có 3-4 bài suy niệm CN là đủ, nếu có thêm càng tốt. BBT nhấn mạnh đến chất lượng của bài viết từ các cộng đoàn.

Các bài viết, nhất là mảng suy niệm lời Chúa Chúa nhật và ngày thường là thế mạnh của trang web Hội dòng; vì thế cần được duy trì và tăng cường cả chất lượng cũng như số lượng.

Bài của các cộng đoàn phải nộp đúng thời hạn ấn định, nếu gởi trễ thì BBT sẽ không đăng.

Lưu ý: Có một vài cộng đoàn thời gian vừa qua không đóng góp bài theo công tác đã chia, hoặc có đóng góp bài nhưng không thường xuyên.

 

6. Chỉnh sửa lại giao diện

BBT lưu ý khi đăng bài thì hình ảnh đại diện cho bài viết không bị mất góc này góc kia. Để bài đạt yêu cầu, các thành viên cần học cách xử lý hình ảnh ngay trên vi tính .

Về vấn đề kỹ thuật: Thầy Hiền Lâm sẽ chỉnh sửa trang web theo yêu cầu của BBT: mầu sắc, cấu trúc và vị trí các đề mục, cách thức lưu giữ bài trên trang web được lâu hơn trên trang web…..

 

7. Phân chia bổ sung một số công tác

* Phần tin tức (nếu lấy lại từ trang khác, xin trích nguồn):

- Tin Giáo hội: Cha M. Hoàng Luật – Châu Thủy, Thầy M. Antôn Huân – An Phước.

- Tin Hội dòng: Viện Phụ M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên, Sr. Mai Liên – Phước Thiên.

- Thêm những tin khác: Cha M. Giuse Đinh Văn Ba  và Sr. Mai Liên.

 

* Nội san Tìm Chúa: Cha M. Louis Gonzagar Hoàng Luật, xin các tài liệu liên hệ và đăng lên (mỗi tháng 1 lần).

* Di ngôn: Cộng đoàn Vĩnh Phước.

* Hạnh tích: Cha M. Inhaxio Toản Phước Sơn.

* Liên lạc Thánh gia: Cha Matthias sẽ đăng trong phần hạt giống Chiêm niệm.

 

9. Học hỏi về kỹ thuật chuyên môn.

Để đáp ứng nhu cầu công việc của từng anh chị em, các thành viên được bồi dưỡng các kỹ năng và học hỏi thêm về kỹ thuật đăng bài & quản lý trang web. Các thành viên trong BBT được học hỏi cơ bản về chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop, giúp cho trang web có hình ảnh đẹp hơn.

 

 Làm tại Đan viện Thánh Mẫu Xitô Thiên Phước ngày 27 – 09 – 2017.

Thư ký

Sr.M Phaolô Thánh Giá Nguyễn Thị Mới