CÁC CỘNG ĐOÀN

THÁNH LỄ KHẤN TRỌNG THẦY GIUSE PHẠM BÁ THÀNH CỘNG ĐOÀN FATIMA

Thầy Dòng phải là con người cầu nguyện (DN 118)

“Này là trái tim quá yêu thương nhân loại!” - Suy niệm Lời Chúa: Ed 34,11-16; Lc 15,3-7, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Xin ơn thánh hóa các linh mục)

Thiên Chúa mãi mãi yêu thương và luôn luôn khắc khoải đi tìm chúng ta “cho kỳ được” và “khi tìm được thì vui mừng vác trên vai, mở tiệc ăn mừng”; và “cả nước trời vui mừng vì một người ăn năn sám hối”.

“ANH EM SỐNG CÓ NHAU, CHẾT CŨNG KHÔNG LÌA NHAU”

Đến ngày 15/6/2022, tro cốt Thầy đã được gia đình đưa về Đan Viện Xitô Châu Sơn Đơn Dương, để “anh em sống có nhau, chết cũng không lìa nhau” (HP. số 165) theo tinh thần của cha Henri Denis - tổ phụ Dòng Xitô Thánh Gia.

KINH LẠY CHA TRONG CUỘC SỐNG - Suy niệm Tin mừng: Mt 6,7-15, Thứ 5 Tuần XI Thường niên

khi có Thiên Chúa là Cha, thì chúng ta hết thảy là anh chị em với nhau, không còn phân biệt màu da, gia cấp, tôn giáo… chúng ta “tứ hải giai huynh đệ”, con của một Cha trên trời.

HIỆP NHẤT VÀ YÊU THƯƠNG THEO KHUÔN MẪU THIÊN CHÚA BA NGÔI - Suy niệm Lời Chúa: Rm 5,1-5; Ga 16,12-15, Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm C

Bản chất của Thiên Chúa là yêu, cho nên Ba Ngôi luôn hiệp nhất làm một với nhau, dâng hiến tình yêu bất tận cho nhau. Chính Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho chúng ta biết điều đó khi quả quyết: Tôi và Chúa Cha là một (Ga 1030.33), Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ai thấy Thầy là thấy Cha (Ga 14,9), mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy (Ga 16,15), và Chúa Thánh Thần: Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em (Ga 16,14).

ĐỪNG GIẬN GHÉT - Suy niệm Tin Mừng: Mt 5,20-26, Thứ Năm, Tuần X, Thường niên

... chúng ta hãy khiêm tốn xưng thú tội lỗi với Chúa và tha nhân, để có tâm hồn trống rỗng cho Chúa đổ tràn ơn thánh của Ngài, biến chúng ta thành con người mới- con người biết yêu thương.