CÁC CỘNG ĐOÀN

THIỆP MỜI

Thiệp Mời Lễ Tạ Ơn Tân Viện Phụ Dominic Savio

[MV] Thánh Ca: CHÚA VẪN BIẾT CON | Đan viện An Phước

Chúa vẫn biết con không là gì Chúa ơi! Chúa vẫn biết con bao mọn hèn yếu đuối. Chúa dẫn lối đưa con vào đời. Chúa ban xuống ơn thiêng diệu vợi để con luôn thuộc về Chúa.

ĐỨC CHA VÀ LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN HÀ TĨNH DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC TUẦN TĨNH TÂM NĂM TẠI ĐAN VIỆN CHÂU SƠN NHO QUAN

Giáo phận Hà Tĩnh mới được Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố thành lập ngày 22 tháng 12 năm 2018. Giáo phận Hà Tĩnh, tách từ Giáo phận Vinh. Bao gồm hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN NHO QUAN DÂNG LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI NGÀY 02-11-2019

Tháng 11 ở Bắc Việt bắt đầu với những cơn mưa mang theo một chút se lạnh của cuối thu đầu đông và những chiếc lá vàng rơi xuống làm cho tâm hồn mỗi người chúng ta có ít nhiều cảm giác trăn trở khắc khoải của kiếp nhân sinh. Cuộc đời của mỗi người mong manh như những chiếc lá lìa cành cách nhẹ nhàng. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai.