CÁC CỘNG ĐOÀN

Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương - CÁO PHÓ: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN VIẾT NGÂN

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng tôn nhan lòng thương xót của Thiên Chúa.

NỘI SAN TẬP VIỆN PHƯỚC THIÊN NHÂN NGÀY BỔN MẠNG 01-10

Trước Thượng Hội Đồng 88 năm, Cha Tổ Phụ kính yêu của chúng ta đã để lại hướng sống cho con cái, trong Lời Trối của ngài là “Một đi chung cùng nhau”. Cha muốn chúng ta cùng đi với nhau, dù chậm cũng được nhưng chắc chắn. Vì muốn đi đường dài thì chúng ta cần có nhau.

YÊU LÀ ĐÓN NHẬN HAY TỪ CHỐI? Suy niệm Tin Mừng: Lc 10, 25-37; Thứ 2, Tuần 27 Thường niên

Người Samari trên đây, chính là hình ảnh Chúa Giêsu, phận là Thiên Chúa nhưng đã tự hủy mình ra không, sống giữa con người, nâng đỡ, băng bó những đau thương thân xác tâm hồn của con người… Và Ngài dạy chúng ta cũng hãy “làm như vậy thì sẽ được sự sống đời đời”.

CÓ ĐỨC TIN – CÓ TẤT CẢ - Suy niệm Lời Chúa: Kb 1,2-3.2.2-4; Lc 17,5-10 Chúa nhật 27 Thường niên, Năm C

Không ít lần chúng ta tuyên xưng đức tin cách cụ thể như: làm dấu, đọc kinh nơi công cộng, nơi quán ăn, nơi chợ búa, hay lên tiếng bảo vệ người cô thế cô thân… trở nên khó khăn ngượng nghịu. Chúng ta cần cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, cậy nhờ ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần mới có thể làm được những điều thiện lành trong cuộc đời này.

SUY TƯ VỚI CHỊ THÁNH TÊRÊSA

Chị Têrêsa đã làm những việc nhỏ bé, tầm thường với một tình yêu thật phi thường.