CÁC CỘNG ĐOÀN

PHẢI CHĂNG DÙNG BẠO LỰC ĐỂ GIẢI QUYẾT TẤT CẢ? (Bài suy niệm Thứ 6 tuần II MC) - Mai Thi

Cho dù người khác có vấn đề với tôi thì sứ điệp Chúa gởi cho tôi hôm nay ngang qua các bài Kinh Thánh vẫn là đừng xúc phạm đến nhau bằng lời nói và hành động: đừng làm tổn thương đến danh dự và quyền lợi của tha nhân, đừng cứng lòng nhưng khiêm tốn sám hối quay về sống trong đường lối Chúa, sống công minh, chính trực, liêm khiết, vị tha,...

LOẠI TRỪ THÁI ĐỘ CHỈ MUỐN HƠN NGƯỜI (Bài suy niệm Thứ 4 tuần II MC) - Mai Thi

Chỉ khi nào có Chúa, chỉ khi nào hành xử rập theo cách của Chúa người ta mới hết bon chen, không chú tâm tìm địa vị, thôi khát mong quyền bính và đòi người khác phục vụ mình.

NGÀY MÙNG 2 TẾT KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỒ TIÊN ( Phước Hải)

gia dình thiêng liêng chính là cộng đoàn của chúng ta, những người làm cha làm mẹ, là anh em với nhau, chúng ta muốn liên kết nên một để xây dựng Giáo hội, cộng đoàn, gia đình một tình bằng hữu với nhau, để tình yêu nối kết trong một Thiên Chúa là tình yêu.

THẢO KÍNH CHA MẸ

Xuyên suốt Lời Chúa hôm nay chỉ nhắm đến Gia đình. Quá khứ của gia đình là tổ tiên ông bà, hiện tại của gia đình là cha mẹ, tương lai của gia đình là con cái. Tất cả đều là thành viên của gia đình Đại hay gia đình nhỏ. Mỗi thành viên trong vai trò của mình ý thức trách nhiệm xây dựng gia đình mình

ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT CÙNG ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐI CHÚC TẾT

Một chút tình thương ấm lòng kẻ cô quạnh.

Gioan Tẩy Giả - Đấng Công Chính Suy niệm Tin mừng Mc 6,14-29, (Thứ 6, Tuần 4 Thường niên)

Sự công chính của Gioan biểu lộ qua những lời ngài rao giảng kêu gọi mọi người ăn năn sám hối… và qua cuộc sống đơn sơ, chay tịnh, nhất là qua tính cách can đảm bất khuất của một vị ngôn sứ luôn thi hành ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngài đã thẳng thắn khiển trách tội loạn luân của vua Hêrôđê.