CÁC CỘNG ĐOÀN

TIỂU SỬ THÁNH JOSÉ MARIA RUBIO Y PERALTA

Thánh José Maria Rubio sinh ngày 22 tháng 7 năm 1864 tại Dalías, Tây Ban Nha. Cha mẹ ngài là nông dân và ngài là một trong 12 người con, trong đó sáu người đã chết khi còn trẻ. Ngài đã được hấp thụ nền giáo dục Kitô Giáo và vào năm 1875, ngài bắt đầu học trung học ở Almería, thành phố của Tây Ban Nha, là thủ phủ của tỉnh Almería ở Andalusia.