CD Thánh Ca

CÁO PHÓ

CÁO PHÓ

Hội Dòng Xitô Thánh Gia

Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn

 Trân trọng báo tin 

Đan sĩ M. An-rê Dũng Lạc NGUYỄN VĂN HOÀNG

Được Chúa gọi về, lúc 18.45, ngày 09.09.2019

Hưởng dương 51 tuổi, 27 năm khấn dòng.

Tẩm niệm vào lúc 10 giờ 15 ngày 10 tháng 09.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 09 giờ 00

sáng thứ 5 ngày 12 tháng 09 năm 2019

Tại Thánh Đường Nhà Cha – Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn,

227 Kp. Tân Lộc, p. Phước Hòa, tx. Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng Tàu,

do Viện phụ M. Gioan Thánh Giá LÊ VĂN ĐOÀN chủ sự.

Sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang của Đan viện. 

TIỂU SỬ

Đan sĩ An-rê NGUYỄN VĂN HOÀNG,

sinh ngày 30 tháng 07 năm 1968

tại Giáo xứ Hựu Thành, Giáo Phận Vĩnh Long. 

                 - Vào dòng ngày 11 tháng 09 năm 1989

                - Mặc áo nhà tập ngày 19 tháng 08 năm 1990

                - Khấn lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 1992

               - Khấn trọng thể ngày 31 tháng 05 năm 1996 

Được Chúa gọi về lúc 18 giờ 45, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Hưởng dương 51 tuổi, 27 năm khấn dòng.

Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện cho Đan sĩ M. An-rê Dũng Lạc

sớm được hưởng nhan thánh Chúa. 

Đan viện Phước Sơn, ngày 10 tháng 09 năm 2019

TM. Cộng đoàn

M. Gioan Thánh Giá LÊ VĂN ĐOÀN

Viện phụ