CD Thánh Ca

CON XIN CẢM TẠ(Tv. 137 đáp ca Lễ Tạ ơn)//St: Lm. Hoàng Luật

CON XIN CẢM TẠ(Tv. 137, Đáp ca Lễ Tạ Ơn)
St: Lm. Hoàng Luật, O.Cist
Cộng đoàn Thánh Mẫu Châu Thủy hát trong dịp Lễ Ngân Khánh Linh mục Vp. Gioan Boscô ngày 11/01/2022