CD Thánh Ca

HÌNH ẢNH LỄ NGÂN KHÁNH VIỆN LINH MỤC VIỆN PHỤ GIOAN BOSCO

BÀI HÁT:  MỪNG 25 NĂM HỒNG ÂN
và HÌNH ẢNH LỄ NGÂN KHÁNH LINH MỤC VIỆN PHỤ GIOAN BOSCÔ

(St: Lm. Hoàng Luật, O.Cist; Tb: Kim Thu Phong)

Vào lúc 5g00 ngày 11 tháng 01 năm 2022, Cộng đoàn Thánh Mẫu Châu Thủy tổ chức lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục Viện phụ M. Gioan Boscô Trần Văn Thành.

Vì đại dịch Covid_19 và ý của Viện phụ nên Thánh Lễ được tổ chức trong âm thầm nội bộ. Mặc dầu âm thầm nhưng thật ấm cúng và trang trọng sốt sáng.

Xin hợp ý với Viện phụ Gioan Boscô Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Maria, tri ân cha Tổ Phụ, quý cha anh đi trước và quý thân nhân, ân nhân.