CD Thánh Ca

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII-TNC, ĐỨC TIN BẰNG HẠT CẢI

“Một đức tin trưởng thành, có khả năng tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa với tâm tình con thảo.”

ĐỨC TIN BẰNG HẠT CẢI

 Lc 17,5-10 

M. Têrêsa Tin, Đan viện Vĩnh Phước 

Tại sao chúng ta tin? Chúng ta không thể trả lời thấu đáo cho câu hỏi này được. Vì đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa trao tặng cho con người. Con người chỉ biết lãnh nhận và đáp trả mà thôi. Hành trình đức tin không đơn thuần là một khái niệm khô cứng, nhưng chất chứa trong sâu thẳm tâm hồn một khát vọng tìm kiếm Đấng Mến Yêu. Vì “đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Trong bài Tin Mừng hôm nay, đứng trước khó khăn thử thách, các môn đệ xin thêm lòng tin. Chúa chỉ cho các ông thấy sức mạnh của niềm tin, dù đức tin ấy chỉ bằng hạt cải với chính công việc phục vụ khiêm tốn của mình.

1. Đức tin trong gian truân

Bình thường trong gian truân, chúng ta hay xin Chúa cho mình thoát điều này điều kia, thoát khỏi những gì đang làm chúng ta đau khổ. Chúng ta luẩn quẩn để tìm cách yên ổn theo suy nghĩ của chúng ta, nhưng thực sự khi làm như thế chúng ta không được giải thoát khỏi khổ đau. Các môn đệ Đức Giêsu không làm thế. Trước những lo sợ tưởng chừng như mất lòng tin, các ông xin Chúa: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Xin thêm lòng tin để có đủ nghị lực vượt qua và được nhận chìm trong biển thanh luyện để con người thêm trưởng thành và hoàn hảo trong tình yêu. “Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 3, 1).

Điều Chúa đòi hỏi các ông lúc ấy là “nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em”. Cuộc sống luôn có những thách đố, Chúa kêu mời chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin nhiều khi không lớn lao, chỉ bằng hạt cải thôi, để chúng ta nhận ra mọi biến cố trong đời đều có bàn tay yêu thương của Ngài. Chính niềm tin vào Ngài, sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, ngay cả những thách thức mà sức con người dường như không vượt qua được. Vì như Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nói: “Đức Kitô là giải đáp cho mọi sự.”

Sức mạnh của lòng tin, tin vào Chúa Giêsu Kitô còn giúp chúng ta chu toàn bổn phận một cách khiêm tốn trong tâm tình phó thác.

2. Hoa trái của lòng tin

Chúa Giêsu kể về người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên. Một người đầy tớ khi đi làm về thì có quyền gì đòi chủ mình cái này hay cái kia. Trái lại, đầy tớ ấy phải biết ơn ông chủ vì đã cho mình công ăn việc làm. Chúa là một người dạy nhân bản thật sâu sắc. Khi làm xong mọi việc hãy nói: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Chúa giúp chúng ta nhận biết vị trí của mình để không ảo tưởng cũng chẳng vênh vang. Chúa là một ông chủ tốt, và chúng ta là đầy tớ của ông chủ tốt ấy. Được làm đấy tớ của ông chủ tốt ấy là một hồng ân mà con người không dám mơ.

Trong cuộc sống, khi chúng ta làm được việc này việc kia, nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta làm cho Chúa quá nhiều và đòi Chúa phải trả công cho mình. Thật là một điều vô lý! Thay vì chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta lại đòi Chúa biết ơn chúng ta?

Chúng ta có làm được việc này việc kia cũng là nhờ ơn Chúa. Và khi làm xong mọi việc, chúng ta chỉ biết phó thác cho Chúa. Đó là cách đáp trả trong tin yêu vào Thiên Chúa là Cha quan phòng luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Như sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, nhân ngày thế giới truyền giáo 2010: “Một đức tin trưởng thành, có khả năng tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa với tâm tình con thảo.”

Một người có đức tin sâu sắc thì có một đời sống nội tâm sâu xa. Họ tin vào Chúa trong mọi nghịch cảnh của cuộc sống, luôn sống kết hiệp, sống trước sự hiện diện của Chúa và có nhân cách ứng xử khiêm tốn cùng lòng nhiệt thành phục vụ hết mình và hết tình.

Nhờ đức tin chúng ta đụng chạm được Thiên Chúa. Đức tin ấy dù chỉ nhỏ bé bằng hạt cải, nhưng lại có một nội lực mạnh mẽ giúp vực chúng ta dậy trước mọi sóng gió cuộc đời. Với đức tin kiên định, dù trải qua vô số gian nan thử thách và những niềm đau trong thinh lặng, chúng ta vẫn đứng vững. Chính đức tin giúp chúng ta biết mình tin vào ai (2Tm1,12). Đấng chúng ta tin ấy là Đức Giêsu. Người đã từng khẳng định về mình: “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

 Trong cơn lốc của khoa học kỹ thuật, của thời đại 4.0, chúng ta có chắc chắn Người ở bên cạnh không? Đức tin của chúng ta như thế nào?