CD Thánh Ca

CD 7 : KINH TÌNH YÊU (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 6 : MẸ TRONG CUỘC ĐỜI(Lm. Ân Đức, O.Cist)

13 Ca khúc về Đức Mẹ của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 5 : NGỢI CA TÌNH CHÚA(Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 4 LỜI TÔI CA (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD1 "TÌNH YÊU NHIỆM MẦU" (Hồng Đức)

10 ca khúc của Đan sĩ Hồng Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẩu Khiết Tâm Phước Lý

Các bài hát về Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận. mp3

Ban Phụng Vụ & Thánh Nhạc HD Xi-tô Thánh Gia thực hiện.

CD 1 : XIN TRI ÂN (Lm. Quốc Vũ, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Vũ Quốc Bảo, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Lý