CD Thánh Ca

CD Album 2: HÁT MỪNG MẸ MARIA (Lm. Hoàng Luật, O.Cist)

12 CA KHÚC VỀ ĐỨC MẸ. Sáng tác: Lm. Hoàng Luật, Đan viện Thánh Mẫu Châu Thủy

CD 1: ÂN HUỆ CHÚA (Lm. Hoàng Luật, O.Cist)

13 CA KHÚC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN. Sáng tác: Lm. Hoàng Luật, Đan viện Thánh Mẫu Châu Thủy