CHA TỔ PHỤ

HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA MỪNG BÁCH CHU NIÊN NGÀY THÀNH LẬP DÒNG: GHI DẤU MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦY ÂN PHÚC - Mai Thi

Hội dòng đã trải qua một thế kỷ với biết bao nỗ lực của đấng Tổ Phụ cũng như lòng quảng đại và tinh thần dấn thân của bao nhiêu thế hệ đan sĩ, Hội dòng Xitô Thánh Gia hôm nay đã lớn mạnh về nhiều mặt. Hạt giống đan tu ban đầu ấy đã được cha Henri Denis Benoit gieo trồng tại mảnh đất Việt cách đây 100 năm nay.

KỂ CHUYỆN NGƯỜI CHA KHIÊM NHƯỜNG - Tiếp theo

Nói về nhân đức khiêm nhường của Cha Tổ Phụ hẳn là còn rất nhiều; kể sao cho xiết, viết sao cho cùng. Thiết tưởng những gì trình bày ở trên, tuy chưa được đầy đủ và sâu sắc nhưng cũng phần nào họa lại chân dung Cha Tổ Phụ: người Cha khiêm nhường.

KỂ CHUYỆN NGƯỜI CHA KHIÊM NHƯỜNG - Maria Gioan Lasan (CSĐD)

Nói về nhân đức khiêm nhường của Cha Tổ Phụ hẳn là còn rất nhiều; kể sao cho xiết, viết sao cho cùng. Thiết tưởng những gì trình bày ở trên, tuy chưa được đầy đủ và sâu sắc nhưng cũng phần nào họa lại chân dung Cha Tổ Phụ: người Cha khiêm nhường.

CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN: NHÀ LÃNH ĐẠO CẨN TRỌNG - M. Giuse Nguyễn Danh + Mai Thi

Cha Biển Đức Thuận là một người cẩn trọng. Trong cương vị là một người lãnh đạo, ngài đã thể hiện rõ nét đức tính quan trọng này, điều đó cho thấy ngài là người lãnh đạo tài ba.