CHA TỔ PHỤ

HẠNH TÍCH CHA BENOIT THUẬN

Một đấng Chúa yêu, người mến. Ai nhớ đến cũng đều ngợi khen.

Tường thuật Nghi Thức THIẾT LẬP ĐIỀU TRA TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ TUYÊN THÁNH CHO VỊ TÔI TỚ CHÚA- CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

Nghi thức thiết lập cuộc điều tra tuyên phong chân phước và tuyên thánh cho Vị Tôi Tớ Chúa – cha Biển Đức Thuận diễn ra vào lúc 12 giờ tại Hội trường tòa án của tòa Giám quản Roma, vào ngày 14-12-2018.

HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA MỪNG BÁCH CHU NIÊN NGÀY THÀNH LẬP DÒNG: GHI DẤU MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦY ÂN PHÚC - Mai Thi

Hội dòng đã trải qua một thế kỷ với biết bao nỗ lực của đấng Tổ Phụ cũng như lòng quảng đại và tinh thần dấn thân của bao nhiêu thế hệ đan sĩ, Hội dòng Xitô Thánh Gia hôm nay đã lớn mạnh về nhiều mặt. Hạt giống đan tu ban đầu ấy đã được cha Henri Denis Benoit gieo trồng tại mảnh đất Việt cách đây 100 năm nay.

KỂ CHUYỆN NGƯỜI CHA KHIÊM NHƯỜNG - Tiếp theo

Nói về nhân đức khiêm nhường của Cha Tổ Phụ hẳn là còn rất nhiều; kể sao cho xiết, viết sao cho cùng. Thiết tưởng những gì trình bày ở trên, tuy chưa được đầy đủ và sâu sắc nhưng cũng phần nào họa lại chân dung Cha Tổ Phụ: người Cha khiêm nhường.

KỂ CHUYỆN NGƯỜI CHA KHIÊM NHƯỜNG - Maria Gioan Lasan (CSĐD)

Nói về nhân đức khiêm nhường của Cha Tổ Phụ hẳn là còn rất nhiều; kể sao cho xiết, viết sao cho cùng. Thiết tưởng những gì trình bày ở trên, tuy chưa được đầy đủ và sâu sắc nhưng cũng phần nào họa lại chân dung Cha Tổ Phụ: người Cha khiêm nhường.