CHA TỔ PHỤ

BÀI VIẾT VỀ CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN CỦA THẦY Maria Gioan Lasan (CSĐD)

Theo quyết định của năm 1991, Tổng Hội đặc biệt Hội dòng Xitô Thánh Gia ấn định Lễ Giỗ Tổ (Đấng sáng lập Hội dòng - Cha Henri Denis Biển Đức Thuận) vào ngày 24 tháng 07 hàng năm. Đồng thời ngày lễ Giỗ Tổ cũng là NGÀY TẠ ƠN TRỌNG THỂ của Hội Dòng (Tl 178). Hướng tới ngày kỷ niệm lần thứ 86 ngày Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận qua đời (25/ 07/ 1933 - 24/ 07/2019), xin giới thiệu hai bài viết về Cha Tổ Phụ của Đan sĩ Maria Gioan Lasan (CSĐD) để độc giả của trang hoidongxitothanhgia.com có dịp ôn lại gia sản Chúa ban cho Hội Dòng Xitô Thánh Gia; đồng thời phần nào noi gương bắt chước ngài trong hành trình nên thánh theo ơn gọi Xitô Thánh Gia ngay trong lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay.

BÀI VIẾT VỀ CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN CỦA THẦY Maria Gioan Lasan (CSĐD)

Theo quyết định của năm 1991, Tổng Hội đặc biệt Hội dòng Xitô Thánh Gia ấn định Lễ Giỗ Tổ (Đấng sáng lập Hội dòng - Cha Henri Denis Biển Đức Thuận) vào ngày 24 tháng 07 hàng năm. Đồng thời ngày lễ Giỗ Tổ cũng là NGÀY TẠ ƠN TRỌNG THỂ của Hội Dòng (Tl 178). Hướng tới ngày kỷ niệm lần thứ 86 ngày Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận qua đời (25/ 07/ 1933 - 24/ 07/2019), xin giới thiệu hai bài viết về Cha Tổ Phụ của Đan sĩ Maria Gioan Lasan (CSĐD) để độc giả trang hoidongxitothanhgia. com có dịp ôn lại gia sản Chúa ban cho Hội Dòng Xitô Thánh Gia; đồng thời phần nào noi gương bắt chước ngài trong hành trình nên thánh theo ơn gọi Xitô Thánh Gia ngay trong lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay. (Bài viết này đã được đăng trong hai tờ báo: - Nhịp Sống Tin Mừng, số 27 (tháng 3.2019), tr. 90-103 và - Tuyển Tập Thơ Văn Mục Đồng 10, tr. 25-30).

HẠNH TÍCH CHA BENOIT THUẬN

Một đấng Chúa yêu, người mến. Ai nhớ đến cũng đều ngợi khen.

Tường thuật Nghi Thức THIẾT LẬP ĐIỀU TRA TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ TUYÊN THÁNH CHO VỊ TÔI TỚ CHÚA- CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

Nghi thức thiết lập cuộc điều tra tuyên phong chân phước và tuyên thánh cho Vị Tôi Tớ Chúa – cha Biển Đức Thuận diễn ra vào lúc 12 giờ tại Hội trường tòa án của tòa Giám quản Roma, vào ngày 14-12-2018.

HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA MỪNG BÁCH CHU NIÊN NGÀY THÀNH LẬP DÒNG: GHI DẤU MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦY ÂN PHÚC - Mai Thi

Hội dòng đã trải qua một thế kỷ với biết bao nỗ lực của đấng Tổ Phụ cũng như lòng quảng đại và tinh thần dấn thân của bao nhiêu thế hệ đan sĩ, Hội dòng Xitô Thánh Gia hôm nay đã lớn mạnh về nhiều mặt. Hạt giống đan tu ban đầu ấy đã được cha Henri Denis Benoit gieo trồng tại mảnh đất Việt cách đây 100 năm nay.