CHA TỔ PHỤ

CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN: NHÀ LÃNH ĐẠO CẨN TRỌNG - M. Giuse Nguyễn Danh + Mai Thi

Cha Biển Đức Thuận là một người cẩn trọng. Trong cương vị là một người lãnh đạo, ngài đã thể hiện rõ nét đức tính quan trọng này, điều đó cho thấy ngài là người lãnh đạo tài ba.

CHÙM HOA NHỎ (M. Tân Trang_VP)

Chùm hoa nhỏ trong rừng hoa ân sủng. Phúc âm thầm chắt lắng giọt ơn thiêng.

ĐAN SĨ VỚI ĐỨC KHÓ NGHÈO (M. Phanxicô Fatima_VP)

Cha Tổ Phụ đã bắt gặp Đấng Tình Quân, nhìn thấu tình yêu tinh tuyền Người dành cho mình. Vì thế, ngài ra sức bước theo sát Chúa Giêsu, họa lại gương mặt Đấng ngài yêu mến, đặc biệt qua nét vẽ khó nghèo

CÁM ƠN CHA TỔ PHỤ (M.Tân Trang_VP)

Cám ơn Cha đặt nền móng đan tu. Đời thánh hiến Xitô trên đất Việt

ĐAN SĨ CANH TÂN THEO GƯƠNG CHA TỔ PHỤ (M. Tân Trang_VP)

“Nhà dòng là trường học tập làm tôi Chúa. Cho nên ngày nào chúng ta cũng phải tấn tới thì ở nhà dòng mới vui” (DN 146)