CHA TỔ PHỤ

ĐAN SĨ VỚI ĐỨC KHÓ NGHÈO (M. Phanxicô Fatima_VP)

Cha Tổ Phụ đã bắt gặp Đấng Tình Quân, nhìn thấu tình yêu tinh tuyền Người dành cho mình. Vì thế, ngài ra sức bước theo sát Chúa Giêsu, họa lại gương mặt Đấng ngài yêu mến, đặc biệt qua nét vẽ khó nghèo

CÁM ƠN CHA TỔ PHỤ (M.Tân Trang_VP)

Cám ơn Cha đặt nền móng đan tu. Đời thánh hiến Xitô trên đất Việt

ĐAN SĨ CANH TÂN THEO GƯƠNG CHA TỔ PHỤ (M. Tân Trang_VP)

“Nhà dòng là trường học tập làm tôi Chúa. Cho nên ngày nào chúng ta cũng phải tấn tới thì ở nhà dòng mới vui” (DN 146)

LỜI CHA KHUYÊN (M.Gioan_VP)

Thoả lòng ước vọng Cha hiền. Xitô đất Việt nối liền Thánh Gia

VÂNG PHỤC NƠI CHA TỔ PHỤ (M. Gabriel_VP)

Như tổ phụ Abraham nghe tiếng Chúa gọi ra đi mà không biết mình sẽ phải đi đâu. Cha Tổ Phụ ra đi với hành trang trên vai là sự phó thác, lòng tin tưởng vào bàn tay Thiên Chúa.

HẠT CHIÊM TU (M.Valentine_VP)

Hạt chiêm tu, gieo khắp cả lối về. Cập Bến Mê, người vẹn thề thuở ấy

NẾP NHÀ (M. Innocentio_VP)

Chúng con cũng đang từng ngày bước về với Cha nơi núi Phước muôn đời, căn nhà đó là nếp nhà đã được xây dựng từ lúc khởi đầu và tồn tại cho tới muôn đời.

GIA SẢN (M. Ursuline_VP)

Hôm nay tôi đón nhận gia sản của Cha, đó là tinh thần nghèo khó, lạc quan và trọn bề phó thác cho Chúa quan phòng trong mọi biến cố của cuộc sống. Chính lòng yêu mến, sự say mê mà Cha tôi đã sống được như vậy. Còn bạn, “Gia sản” của bạn là gì?