CHA TỔ PHỤ

Các bài hát về Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận. mp3

Ban Phụng Vụ & Thánh Nhạc HD Xi-tô Thánh Gia thực hiện.

CHA TỔ PHỤ: THỬ THÁCH VÀ NIỀM HY VỌNG ĐAN TU - Duyên Thập Tự

Thử thách có thể là cánh cửa mở ra cho hy vọng. Nếu không có thử thách, không còn gian nan, không đương đầu với chướng ngại, chúng ta còn mong mỏi vượt thắng không? Nếu không đi trong đêm đen, còn mong chờ loé lên ánh sáng hy vọng?Đó là niềm hy vọng Cha tổ phụ muốn trao ban cho các đan sĩ của mình qua các thế hệ. Đó là niềm hy vọng đan tu.

CHA BIỂN ĐỨC THUẬN VÀ LỜI CHÚA KÊU GỌI RA ĐI - Duyên Thập Tự

Cuộc đời của mỗi chúng ta là kết quả của Lời thân thương mà Chúa Cha đã nói trong Con của Người, và được hiện thực trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.