CHA TỔ PHỤ

CHA TÔI (M. Elisabeth_VP)

Mừng bách chu niên Cha lập dòng. Niềm vui hoan hỷ vút thinh không

CHA TÔI_Ngôi Sao Hy Vọng (Đaminh_VP)

Tôi biết mặt Cha qua tấm hình duy nhất, được nghe lời nói của Cha qua quyển Di Ngôn và biết về cuộc đời Cha qua cuốn Hạnh Tích. Tôi muốn kể cho các bạn nghe đôi nét về “Cha tôi”.

NĂM THÁNH HỒNG ÂN (Thơ của Giaxinta_VP)

Xitô khắp chốn mọi miền. Mở khai năm thánh với niềm cậy trông. Tri ân đấng đã vun trồng. Tưới – chăm – cắt – tỉa – tô hồng Thánh Gia.

Các bài hát về Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận. mp3

Ban Phụng Vụ & Thánh Nhạc HD Xi-tô Thánh Gia thực hiện.