CHA TỔ PHỤ

CHA TỔ PHỤ: THỬ THÁCH VÀ NIỀM HY VỌNG ĐAN TU - Duyên Thập Tự

Thử thách có thể là cánh cửa mở ra cho hy vọng. Nếu không có thử thách, không còn gian nan, không đương đầu với chướng ngại, chúng ta còn mong mỏi vượt thắng không? Nếu không đi trong đêm đen, còn mong chờ loé lên ánh sáng hy vọng?Đó là niềm hy vọng Cha tổ phụ muốn trao ban cho các đan sĩ của mình qua các thế hệ. Đó là niềm hy vọng đan tu.

CHA BIỂN ĐỨC THUẬN VÀ LỜI CHÚA KÊU GỌI RA ĐI - Duyên Thập Tự

Cuộc đời của mỗi chúng ta là kết quả của Lời thân thương mà Chúa Cha đã nói trong Con của Người, và được hiện thực trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

TINH THẦN CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN - Duyên Thập Tự

Kỷ niệm ngày Cha Tổ Phụ khai sinh đời đan tu Xitô là dịp để chúng ta xác tín vào TINH THẦN CỦA NGÀI CÒN MÃI trong cuộc sống chúng ta hôm nay và tương lai.

CHA TỔ PHỤ, CON NGƯỜI CỦA NIỀM VUI - Micael Nguyễn Thái Thiên

Cha Tổ Phụ luôn sống trong vâng phục, tín tưởng, cậy trông, phó thác, yêu mến, lạc quan và vui tươi, dù cuộc đời có thăng trầm thay đổi, niềm vui vẫn không đổi thay. Niềm vui ấy giúp Cha Tổ Phụ đi mà không mỏi, chạy mà không mệt trên đường tuân giữ mệnh lệnh của Thiên Chúa, và cha đã đạt được niềm vui vĩnh cửu là Nước Trời.

ĐAN SĨ XITÔ THÁNH GIA THEO GƯƠNG CHA TỔ PHỤ SỐNG HUYỀN NHIỆM HIỆP THÔNG

(Tĩnh Huấn Khấn Trọng, từ ngày 10-12/11/2016 tại linh địa La Vang, Huế)

TRỞ THÀNH THẦY DÒNG THẬT, THẦY DÒNG THÁNH - Savio Vinh. PS

Khi sống thật và sống thánh, đan sĩ sẽ góp phần chuyển tải dưỡng chất cho toàn thân cây là Giáo Hội, xây dựng nền văn minh tình thương trong xã hội và hiện thực công cuộc canh tân, bắt đầu từ bản thân rồi lan rộng ra môi trường chung quanh

SAY MÊ THIÊN CHÚA - Duyên Thập Tự

Chúa là mối tình con vẫn ngợi ca cuộc đời con đi vào tìm Chúa... Chúa là khát vọng, thao thức của con, là binh an khi đời xao xuyến.. CHỈ MỘT THIÊN CHÚA : ĐỐI TƯỢNG CON MUỐN SAY MÊ !