CHA TỔ PHỤ

RP. BENEDICT THUẬN (Henry Denis) _ CHA TỔ PHỤ TRONG TRÁI TIM TÔI (Maria Luca NGUYỄN VĂN BÌNH)

Biết Cha Tổ Phụ không gì bằng cảm nghiệm tình yêu thương, hạnh tích của Người.

SỐNG LỜI CHA TỔ PHỤ (M.Giuse Ngọc Nữ VP)

…Chúng con muốn nên thánh thì hãy giữ Luật Dòng…Chúa thương cha và cũng thương chúng con…vì Chúa là Cha thương chúng tôi quá lẽ… (DN 150)

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGUYỆN GẪM THEO CHA TỔ PHỤ HENRI DENIS THUẬN (Thanh Thái + Mai Thi CSĐD)

Cha Henri Denis (Biển Đức Thuận), Đấng sáng lập Hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam (1880 - 1933), là bậc thầy về đời sống chiêm niệm. Đời sống nội tâm của ngài rất sâu sắc nhờ ngài liên tục kết hiệp với Chúa. Một trong những bí quyết giúp Cha Tổ Phụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia thường xuyên tiếp xúc và kéo dài tâm sự với Chúa là luôn sống dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, nhờ vậy ngài yêu thích và chuyên cần nguyện gẫm.

CHA TÔI (thơ:M.Ngọc Nữ)

Đôi dòng về Cha Tổ Phụ...

KINH XIN ƠN NHỜ LỜI CHUYỂN CẦU CỦA CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

Để Chúa được tôn vinh nơi tôi tớ Chúa, và mưu ích cho phần rỗi chúng con

Nén Hương Lòng

Nồng nàn yêu Chúa thiết tha Hiệp thông bác ái, chan hòa đệ huynh.