CHA TỔ PHỤ

CHA TÔI (thơ:M.Ngọc Nữ)

Đôi dòng về Cha Tổ Phụ...

KINH XIN ƠN NHỜ LỜI CHUYỂN CẦU CỦA CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

Để Chúa được tôn vinh nơi tôi tớ Chúa, và mưu ích cho phần rỗi chúng con

Nén Hương Lòng

Nồng nàn yêu Chúa thiết tha Hiệp thông bác ái, chan hòa đệ huynh.

TIỂU SỬ CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

Thèse présentée en vue du Doctorat en Théologie par le frère Jean de la Croix LÊ VĂN ĐOÀN, o.cist. sous la direction du Père Philippe LÉCRIVAIN, sj.

Phần II - Cha Tổ Phụ và HDXTTGVN

Sau hai lần viết thư bày tỏ ước nguyện với đức cha về việc lập dòng, đức cha bằng lòng và ban phép cho chọn nơi thích hợp. Cha vui mừng vào Huế xem sở đất nhà chung ở Ba Trục, nhưng cố Soái, chánh xứ Ba Trục sợ cố Thuận không dựng nổi cơ đồ nên từ chối.