CHA TỔ PHỤ

TIỂU SỬ CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

Thèse présentée en vue du Doctorat en Théologie par le frère Jean de la Croix LÊ VĂN ĐOÀN, o.cist. sous la direction du Père Philippe LÉCRIVAIN, sj.

Phần II - Cha Tổ Phụ và HDXTTGVN

Sau hai lần viết thư bày tỏ ước nguyện với đức cha về việc lập dòng, đức cha bằng lòng và ban phép cho chọn nơi thích hợp. Cha vui mừng vào Huế xem sở đất nhà chung ở Ba Trục, nhưng cố Soái, chánh xứ Ba Trục sợ cố Thuận không dựng nổi cơ đồ nên từ chối.

Phần I. Vài nét về cha tổ phụ Henri Denis Benoit

Tạ ơn Chúa và tri ân cha Tổ Phụ, vì cha đã hy sinh đời cha để củng cố đời chúng con. Nguyện hương hồn của cha nơi thiên quốc hằng đoái thương cầu bầu cho chúng con là những hậu bối đang nỗ lực kiện toàn và phát triển “niềm mơ ước chưa trọn” của cha.