ĐẶC SAN

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 17: ƠN GỌI ĐAN TU TRONG LÒNG GIÁO HỘI

Đan Sĩ Sống Mầu Nhiệm Hiệp Thông Trong Giáo Hội

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 15: HỌC HỎI TÔNG HUẤN PORTA FIDEI

Nhờ đức tin, chúng ta cũng được trở thành bạn hữu thân thiết của Thiên Chúa

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 13: ĐAN SĨ SỐNG TINH THẦN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Mặc dù sống âm thầm đời Đan tu chiêm niệm, các Đan Sĩ vẫn cố gắng thể hiện vai trò và sứ mạng truyền giáo của mình trong chiều kích đối thoại liên tôn.