ĐẶC SAN

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 13: ĐAN SĨ SỐNG TINH THẦN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Mặc dù sống âm thầm đời Đan tu chiêm niệm, các Đan Sĩ vẫn cố gắng thể hiện vai trò và sứ mạng truyền giáo của mình trong chiều kích đối thoại liên tôn.

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 12: ĐAN TU TRÊN ĐẤT VIỆT

Sự hiện diện của các dòng Đan tu trên Đất Việt: Cát Minh, Xitô, Biển Đức, Clarisse

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 11: TRUNG TÍN TRONG ĐỜI SỐNG ĐAN TU

Sống trung tín là sống thật, sống không giả dối. Do đó, sống thật là giải pháp duy nhất cho vấn đề Chữ Tín trong đời sống đan tu.

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 10: TƯ TƯỞNG CỦA THÁNH PHAOLO TRONG ĐỜI SỐNG ĐAN TU

Hãy thể hiện tinh thần của Thánh Phaolo trong đời sống đan tu của mỗi người, của mỗi cộng đoàn, mỗi hội dòng cách tốt nhất.

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 8: ĐAN SĨ VIỆT NAM TRƯỚC ĐÀ TIẾN CỦA XÃ HỘI

Theo chiều dọc: Đan sĩ là chiếc cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại; theo chiều ngang: Đan sĩ mang Tin Mừng đến cho muôn dân

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 7: GIÁO DỤC LƯƠNG TÂM ĐAN SĨ THEO HƯỚNG CỦA HUẤN THỊ PHÁT XUẤT LẠI TỪ ĐỨC KITÔ

Anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em (Ep 4,1)

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 6: CẦU NGUYỆN

Cốt lõi của cầu nguyện là việc đối thoại với Đấng Tạo Hóa

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 4: CHỖ ĐỨNG VÀ VAI TRÒ CỦA ĐAN SĨ BIỂN ĐỨC - XITÔ TẠI Á ĐÔNG

Đời sống và sinh hoạt của đan tu Biển Đức - Xitô rất gần gũi với tâm thức và đời sống của người Châu Á, nên đan tu Biển Đức - Xitô có nhiều khả năng làm men trong bột.