Đan viện THIÊN PHƯỚC: 0254.3832165

Tin Cộng đoàn Thiên Phước: Tân Viện Phụ

Cha Maria Giuse Khang Nguyễn Long Tiên đắc cử Viện Phụ Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước.

 

Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước

HÂN HOAN KÍNH BÁO

Cha Maria Giuse Khang Nguyễn Long Tiên

đã được tuyển chọn làm Viện Phụ Đan Viện Thiên Phước nhiệm kỳ 2015-2021.

 

Cha Maria Giuse Khang Nguyễn Long Tiên sinh ngày 24-02-1968.

Vào dòng ngày 18-07-1989.

Vào Nhà Tập ngày 19-08-1990.

Khấn tạm ngày 16-08-1992.

Khấn trọng ngày 31-05-1996.

Chịu chức linh mục ngày 04-12-2004.

Đắc cử Viện phụ ngày 07-03-2015.