Đan viện THIÊN PHƯỚC: 0254.3832165

AI TÍN: ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN NGỢI ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ

Xin Viện Phụ Hội Trưởng, Quý bề trên và anh chị em trong Hội Dòng thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Giuse NGUYỄN VĂN NGỢI - là thân phụ của Đs. Lm. Maria Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam, trong cộng đoàn Thiên Phước chúng con, sớm được hưởng nhan thánh Chúa. (M. Raphael)

LỄ TRUYỀN CHỨC TẠI ĐAN VIỆN XITÔ THIÊN PHƯỚC

Với thánh lễ tạ ơn mừng 40 năm thành lập Đan viện cùng với niềm vui ngày các thầy đón nhận thừa tác vụ Linh mục và Phó tế, Đan Viện Xitô Thiên Phước ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong hành trình hiện diện, dấn thân và phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo Hội cũng như anh chị em đồng loại theo đặc sủng và sứ mạng của đời đan tu chiêm niệm.