Đan viện THIÊN PHƯỚC: 0254.3832165

Image: LỄ CHÚC PHONG ĐỨC TÂN VIỆN PHỤ GIUSE- KHANG, ĐAN VIỆN THIÊN PHƯỚC

Đan Viện chúng con xin hết lòng tri ân Đức Giám mục Giáo phận, quý Viện Phụ và Viện Trưởng, cùng quý anh chị em trong đại gia đình Xito Thánh Gia. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Tân Viện Phụ chúng con.

Tin Cộng đoàn Thiên Phước: Tân Viện Phụ

Cha Maria Giuse Khang Nguyễn Long Tiên đắc cử Viện Phụ Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước.