Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

[MV] Thánh Ca: CHÚA VẪN BIẾT CON | Đan viện An Phước

Chúa vẫn biết con không là gì Chúa ơi! Chúa vẫn biết con bao mọn hèn yếu đuối. Chúa dẫn lối đưa con vào đời. Chúa ban xuống ơn thiêng diệu vợi để con luôn thuộc về Chúa.

CHÚA VẪN BIẾT CON - Sr. Hiền Hòa

Ca sĩ: Mạnh Hùng

Video: Đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmSZu8Kt9t5HUyT_8XSDz0Q

#ChuaVanBietCon #SrHienHoa #DanVienAnPhuoc

______________________

[MV] KHẮC GHI TÌNH CHÚA

_____________________

[MV] ÁO DÒNG CON LÃNH NHẬN

_________________________

[MV] CANVÊ CHIỀU BUỒN