Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

CÁC ĐAN SĨ XITÔ CẦU NGUYỆN THẾ NÀO? (Video) | Đan viện An Phước

Có bao giờ bạn tự hỏi các đan sĩ Xitô Thánh Gia cầu nguyện thế nào chưa?
Hãy cùng Đan viện An Phước chúng tôi trả lời cho câu hỏi này nhé!

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gp-EWLeYPjc

____________________________________

[MV] ĐƯỜNG CON THEO CHÚA