Đan viện An Phước: 0251.3511560

CD 4 LỜI TÔI CA (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 4 LỜI TÔI CA
(Lm. Ân Đức, O.Cist)

1. Khúc hát người ca công 

2. Lời giới thiệu

3. Lời tôi ca

4. Dấu ấn tình yêu

5.Nơi dừng của Người

6. Ngôi nhà tranh đơn sơ

7. Khi con tim khô cứng

8. Thì xin cho tôi

9. Hạt lúa dâng Người

10. Nổi buồn hoàng tử

11. Tình Người cho tôi

12. Người là bầu trời

13. Chỉ mong tôi