Đan viện An Phước: 0251.3511560

CD1 "TÌNH YÊU NHIỆM MẦU" (Hồng Đức)

10 ca khúc của Đan sĩ Hồng Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẩu Khiết Tâm Phước Lý

 

 

1. Ngày tôi sinh ra 

2. Ba má tôi 

3. Đời là bể dâu 

4. Đời là thế đó 

5. Tình yêu nhiệm mầu 

6. Mong ước đời con 

7. Chung một con đường 

8. Vững tin nơi Chúa 

9. Của lễ đời con 

10. Khát vọng hạnh phúc đời sau