Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

GIÁNG SINH 2019 | Đan viện An Phước

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU AN PHƯỚC

KÍNH CHÚC

QUÝ VIỆN PHỤ, VIỆN TRƯỞNG, VIỆN MẪU, QUÝ CHA, QUÝ THẦY, QUÝ SƠ

VÀ TẤT CẢ QUÝ VỊ

MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH, THÁNH ĐỨC

VÀ NĂM MỚI 2020 TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CHÚA.