Đan viện An Phước: 0251.3511560

LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM B: MẦU NHIỆM TÌNH YÊU (ĐTGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B: MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

 

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Dnl 4,32-34.39-40

4,32 Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất ; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia : có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng ? 33 Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không ? 34 Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh (em) không ?

39 Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều này : trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. 40 Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh (em) ; như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), vĩnh viễn ban cho anh (em)."

Rm 8,14-17

8,14 Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. 15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên : "Áp-ba ! Cha ơi !" 16 Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. 17 Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

Mt 28,16-20

28,16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

 

 II.TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Mầu  nhiệm  Chúa  Ba Ngôi  chính là  mầu  nhiệm  tình yêu thương.

 Từ đời đời, Chúa  Cha yêu Chúa Con. Tình yêu  ấy lớn lao đến nỗi Chúa  Cha đã  sinh ra Chúa Con giống  hệt như mình. Con là hình ảnh hoàn hảo, nguyên  tuyền của Cha. Con là chính Cha, nên Chúa Giêsu nói: “Ai thấy Thầy là thấy  Cha” (Ga 14,9). Cha có gì thì ban tất cả cho Con. Nên sau này Chúa  Giêsu  đã nói: “Tất cả những gì của Cha đều  là của  Con” (Ga 16,15). Tình Cha yêu Con thật  lớn lao, kỳ diệu.  Tình Con đáp lại tình Cha cũng nồng nàn tha thiết không kém. Những gì Con nhận được do tình yêu của Cha thì Con dâng lại cho Cha tất cả. Chúa Giêsu vì yêu mến Chúa Cha, nên đã vui lòng xuống  thế làm người để cứu chuộc  nhân  loại. Trọn cuộc đời, Người  luôn tìm thánh ý Chúa Cha để thi hành. Người luôn tâm niệm: “Lương thực  của Thầy  là làm theo ý  Đấng sai Thầy” (Ga 4,34). Người từ bỏ hết ý  riêng mình để chỉ làm theo ý  Chúa Cha. Người  nên một với Đức Chúa Cha trong tâm tình, trong tư tưởng, trong hành động. “Cha ở  trong Con và Con ở  trong Cha” (Ga 14,10). Trong giờ hấp hối, dù sợ hãi cái chết  đến độ mồ hồi máu tuôn  ra, nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn vâng theo ý Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được,  thì xin cho Con khỏi uống chén này. Xin đừng theo ý Con, nhưng theo ý  Cha mà thôi”  (Mt 26,39). Thánh  Phaolô  đã tóm tắt về cuộc  đời Người:  “Chúa Giêsu  Kitô  vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ  phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên  Chúa,  nhưng đã hoàn  toàn  trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân  nô lệ, trở nên giống  phàm  nhân  sống  như người  trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Phil 2,6-8). Tất cả thái độ vâng phục nói lên sự dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Cha. Tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa  Con là Chúa Thánh Thần. 

Ba Ngôi   là lò lửa tình yêu lúc nào cũng ngùn ngụt  cháy. Ba Ngôi  là nguồn mạch tình yêu không bao giờ vơi cạn. Cuộc trao đổi cho đi và nhận  lãnh  làm cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa ngày càng sung mãn  dồi dào.  Tất cả mọi  tình yêu đều bắt nguồn   từ Chúa  Ba Ngôi.  Tất cả mọi  tình yêu muốn trung thực  và bền vững đều phải học  theo khuôn mẫu tình yêu Chúa Ba Ngôi. Hạnh  phúc là ta được tham dự vào bầu khí yêu đương của Chúa  Ba Ngôi. Hạnh  phúc sẽ đến khi mọi người biết yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi. 

Hôm nay, khi truyền cho ta đi rửa  tội cho mọi người nhân danh Chúa Ba Ngôi, Đức Giêsu muốn ta đem tình yêu rửa sạch những  oán ghét hận thù đang tàn phá thế giới. Người  mong ta đem ngọn  lửa tình yêu thắp sáng những  góc tối tăm chiến  tranh, chia rẽ. Người  mong ta đem mưa tình yêu tưới gội những vùng đất khô cằn vì thiếu vắng tình thương tha thứ. Người muốn cho tình yêu lên ngôi ngự trị trong hết mọi tâm hồn. 

Phần ta, những môn đệ của Chúa, mỗi khi ta làm dấu Thánh giá nhân danh Chúa Ba Ngôi, ta hãy xin Ba Ngôi Thiên Chúa in tình yêu thánh thiện của Người vào tâm hồn ta. Xin cho ta được tham dự vào tình yêu vô cùng sung mãn của Người.  Xin cho ta trở nên một đốm lửa trong lò lửa yêu  thương của Người.  Được cháy trong lò lửa  tình yêu Chúa Ba Ngôi, ta sẽ trở nên giống như Người, luôn biết cho đi, luôn biết dâng hiến, luôn mưu tìm hạnh phúc cho tha nhân.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

 1- Khi cầu nguyện. Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha. Bạn có cảm thấy Thiên Chúa là người Cha yêu thương và gần gũi không?

 2- Bạn có mong muốn được tham dự vào luồng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa không?

 3- Thiên Chúa dựng nên bạn giống hình ảnh Người. Bạn đã thực sự là hình ảnh tình yêu thương của Chúa đối với những người chung quanh chưa?

 4- Sau khi đã hiểu rõ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, bạn sẽ có thái độ nào đối với Chúa và đối với anh em?