Đan viện An Phước: 0251.3511560

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU - NĂM B: NÀY LÀ MÌNH - MÁU TA (ĐTGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lễ Mình Máu Thánh Đức Kitô - Năm B

NÀY LÀ MÌNH - MÁU TA

 

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

 Xh 24,3-8

24,3 Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi lời của ĐỨC CHÚA và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp : "Mọi lời ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành." 4 Ông Mô-sê chép lại mọi lời của ĐỨC CHÚA. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en. 5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế ĐỨC CHÚA. 6 Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. 7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa : "Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo." 8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói : "Đây là máu giao ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, dựa trên những lời này."

Dt 9,11-15

9,11 Nhưng Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. 13 Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, 14 thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.

15 Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa.

Mc 14,12-16.22-26

14,12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su : "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?" 13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ : "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà : Thầy nhắn : 'Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu ?' 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng : và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta." 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông : "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em : chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."

26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Máu cần thiết cho sự sống. Thiếu máu nhiều bệnh nhân sẽ khó sống. Hiến máu đã cứu được nhiều người thoát chết. Hiến máu là tặng ban sự sống. Đó là hình ảnh cuộc hiến mình của Đức Kitô trên thập giá. Trong bữa Tiệc ly, Đức Kitô cho biết Người sẽ đổ máu ra để cứu thế giới khi Người cầm chén rượu và nói:  “Tất cả các  con hãy  cầm  lấy mà uống. Này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội”. Máu để cứu sống, máu để thiết lập giao ước, máu để tha tội, tất cả những ý nghĩa này đã được tiên báo trong Cựu Ước. 

Máu  để cứu sống được diễn tả bằng hình ảnh con Chiên Vượt qua. Để cứu dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, Chúa truyền cho người Do Thái giết một con chiên  còn trong sạch,  lấy máu bôi lên cửa. Đêm hôm ấy, thiên thần Chúa đến trừng phạt người Ai Cập.  Nhà nào có máu chiên  bôi trên  cửa sẽ được  cứu thoát. Để tưởng  niệm  việc được  cứu sống  và được  giải thoát  khỏi ách nô  lệ Ai Cập,  từ đó, hằng  năm  vào đúng  ngày  ấy, người  Do Thái  vẫn  giữ tập tục  giết  chiên   mừng  lễ. Lễ đó gọi  là lễ Vượt qua. Con chiên bị giết gọi là con chiên Vượt qua. Khi hiến mình đúng vào dịp  lễ Vượt  qua, Chúa Giêsu  trở thành Chiên  Vượt qua mới. Máu Người  đổ ra cứu linh hồn ta khỏi  nô lệ tội lỗi và khỏi chết. Các thánh Giáo phụ cắt nghĩa  rằng: Miệng ta là cửa linh hồn. Người rước Mình Máu Thánh Chúa vào miệng  cũng như bôi máu chiên  lên cửa nhà, sẽ được  cứu sống và được giải thoát  khỏi nô lệ tội lỗi. 

Máu giao ước được diễn  tả qua nghi lễ ông  Môsê  cử hành dưới chân núi Sinai. Bài đọc thứ nhất hôm nay thuật lại: “Ông Môsê  sai các thanh niên trong dân Ítraen tiến  dâng  những   lễ toàn  thiêu,  và ngả bò tơ làm  lễ hiệp thông tế Chúa.  Ông lấy một nửa phần  máu,  đổ vào những  cái chậu,  còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: Tất cả những  gì Chúa  đã phán,  chúng  tôi sẽ thi hành  và sẽ tuân theo. Bấy  giờ,  ông Môsê lấy máu  rảy trên  dân và nói:  Đây  là máu giao ước Chúa  đã lập với anh em”. Đó là giao ước cũ hay là Cựu ước.

 Tại Việt Nam cũng như tại các nước Á  Đông  có tục “uống máu ăn thề”.  Khi muốn giao kết với nhau, mỗi người  lấy một chút máu của mình hoà chung vào một chén rượu.  Sau đó mọi người chia nhau cạn chén.  Việc  uống  máu ăn thề nói lên sự đồng  tâm nhất trí. Những  người cùng uống chung chén rượu pha máu  trở nên  ruột  thịt với nhau, cùng sống  cùng chết  với nhau. Chúa  Giêsu  đổ máu ra để lập một giao ước mới giữa loài người  với Thiên Chúa. Máu Chúa Giêsu giao hoà con người với Thiên  Chúa  và con người  với nhau. Máu giao ước đó làm  cho con người  trở thành  con cái ruột thịt của Thiên  Chúa và trở nên anh em ruột thịt với nhau. Đó là Máu  Giao ước. 

Máu  để tha tội được  dùng  nhiều  trong Cựu ước. Khi dâng  lễ đền tội, người ta cũng  xả thịt  một con vật dâng cho Thiên Chúa. Thầy  cả lấy máu  con vật vảy lên tội nhân  để ban ơn tha tội. Khi ta rước Mình Máu Thánh Chúa, ta cũng được  tha tội vì Máu Chúa không  vảy lên thân xác, nhưng vảy vào linh hồn ta. 

Những ý nghĩa mà máu súc vật trong Cựu ước tượng trưng nay được hoàn thành viên mãn trong Máu Đức Kitô. Nhân loại đang rên xiết trong ách  nô lệ đã được Người giải thoát. Nhân loại đang xa lìa Thiên Chúa và bất hoà với nhau đã được Người giao hoà thành một gia đình thương yêu thuận hoà, sống  chết  có nhau. Nhân loại đang sống trong tội lỗi được Máu Người tẩy sạch mọi vết nhơ. 

Chúng ta được ân phúc dường ấy là nhờ Người đã tự hiến mạng sống vì ta. Dòng  Máu  Người  đổ ra đến  đâu  đem sự sống đến đấy. Dòng Máu Người lan tới đâu thì ban ơn tha tội đến đấy.

 Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, ta hãy cảm tạ tình yêu vô biên  của Người  đã hiến  mình, đổ máu để cứu chuộc  ta. Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, ta hãy đáp lại tình yêu của Người bằng cách siêng năng đến lãnh nhận và siêng năng đến thờ lạy Chúa Giêsu  ngự trong phép Thánh Thể. Mừng  lễ Mình Máu Thánh Chúa, ta hãy noi gương Người, biết quên mình, hiến thân phục vụ đồng loại.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

1- Bạn có tham dự thánh lễ và chịu lễ sốt sắng không ?

2- Mỗi khi chịu lễ, bạn có cảm nghiệm được Chúa Giêsu ngự trong bạn không?

 3- Yêu mến Chúa trong phép Thánh Thể, bạn có muốn nên giống Người, biết hiến thân phục vụ đồng loại không?

4- Trong Kinh Thánh, máu có những ý nghĩa nào?