Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

THƯ CÁO LỖI VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KHẤN 22-08-2020 | Đan viện An Phước

Kính thưa Quý Viện phụ, Viện trưởng, Viện mẫu và các Quý Cộng đoàn,

Như trong thiệp mời Mừng hồng ân thánh hiến mà cộng đoàn An Phước chúng con đã gửi đến quý Cộng đoàn, vào ngày 22-08-2020, Cộng đoàn An Phước chúng con sẽ tổ chức lễ khấn cho 7 anh em tập sinh. Thế nhưng, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cộng đoàn An Phước chúng con sẽ chỉ tổ chức lễ khấn cho anh em trong phạm vi cộng đoàn. Vì thế, chúng con xin kính báo đến Quý Cộng đoàn và chân thành cáo lỗi vì sự thay đổi ngoài mong muốn này.

Chúng con nguyện xin Đức Maria Trinh Nữ Vương chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho Quý Cộng đoàn.

Một lần nữa chúng con xin kính báo và cám ơn!

Văn phòng Đan viện An Phước

**************