Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU 22-08-2019 | Đan viện An Phước

Thánh lễ tuyên khấn sơ khởi và trọng thể của các Thầy nhân ngày lễ bổn mạng của Đan viện - lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương 22-08-2019

TÔI ĐI TU (Audio) | BÀI CẢM NHẬN | Giọng đọc: ĐAN VIỆN AN PHƯỚC

Đi tu, tôi có phải là một thánh nhân đâu. Tôi vẫn còn đó những yếu đuối của một kiếp con người. Tôi vẫn mong được ăn sung mặc sướng, muốn được ấp ủ chiều chuộng và thích làm theo ý riêng. Càng đi tu, tôi càng nghiệm thấy rõ điều đó hơn, rằng tôi đến với Chúa bằng trọn vẹn một con người đầy loang lỗ, đầy vết nhơ, đầy thiếu sót. Nhưng càng đi tu, tôi càng nghiệm thấy Chúa yêu thương tôi vô điều kiện. Ngài luôn đón nhận tôi, bất chấp những giới hạn và yếu đuối của tôi.