Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C (Lc 9, 28b-36)

Cuộc hiển dung trên núi cao, là để Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần cho các Tông Đồ đón nhận mặt tối của đời Ngài trong đêm vườn Dầu và đêm khổ nạn, cũng là bài học cho chúng ta trong tương quan với người khác...

CỘNG ĐOÀN AN PHƯỚC - TĨNH TÂM THÁNG 9-2015 - BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY “ĐIỀU LỰA CHỌN”

Tin vào Đức Kitô, nên sẵn sàng noi theo lối cư xử của Người để bảo tồn và phát huy đức tin của chúng ta vào Người mỗi ngày một hơn...

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - THÁNH LỄ BỔN MẠNG VÀ HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU

Sáng ngày 22.08.2015 vừa qua, hòa cùng niềm hân hoan của Giáo Hội, Đan Viện Xitô Thánh Mẫu An Phước đã long trọng mừng kính lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, Bổn Mạng Đan Viện. Đồng thời, Đan Viện còn đón nhận niềm vui mới qua Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu của 5 Tân Khấn Sinh: 1 Tuyên Khấn Trọng Thể và 4 Tuyên Khấn Sơ Khởi.