Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

HỒNG ÂN ĐỜI CHIÊM NIỆM (Bài cảm nhận) - Đan viện An Phước

Với tình yêu Chúa dành cho con, con biết con không sao đáp lại được. Nhưng ít nhất, con sẽ dâng Chúa tất cả những gì là của con: tình yêu, cuộc đời, công việc, mỗi ngày sống, tương lai, việc lành và cả tội lỗi, yếu hèn, mỏng giòn của con cho Chúa. Con tin Chúa sẽ nhận lấy và sẽ yêu con mỗi ngày một hơn.