Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể là để “làm trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi con người đã phạm” (Dt 9,15; x. Xh 24,3-8). Mục đích của Mình Chúa bị trao nộp và Máu Người được đổ ra là để cứu độ con người. Việc này nhắc nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Con Một đến trần gian để cứu con người, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bí Tích Thánh Thể, từ nay diễn tả Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Ba Ngôi thực sự muốn “ở lại” và tiếp tục cứu độ và thánh hóa con người.

TÂM TÌNH BIẾT ƠN CỦA MỘT TẬP SINH (Bài cảm nhận) - ĐAN VIỆN AN PHƯỚC

Sống đời đan tu theo tiếng Chúa gọi mời, trong cung lòng tình yêu thánh hiến con xin tạ ơn Chúa đã thương ban cho con tiếng gọi, một tiếng gọi từ sâu thăm thẳm để con dâng Chúa trọn xác hồn. Được làm con Chúa qua phép Thánh Tẩy đã là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời, khi con tái sinh trong Chúa. Niềm hạnh phúc ấy lại trào dâng, lúc con nghe thấy tiếng Chúa gọi mời, bước theo Chúa trong đời Thánh hiến.

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - LỄ CHÚA BA NGÔI - B

Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Thiên Chúa có Ba Ngôi hoàn toàn riêng biệt nhau: Ngôi Cha là Đấng tạo dựng vũ trụ, Ngôi Con là Đấng cứu chuộc loài người và Ngôi Thánh Thần là Đấng thánh hóa loài người. Dù khác biệt nhau, Ba Ngôi không đối nghịch nhau, hoàn toàn hợp nhất với nhau đến nỗi Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa.

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - LỄ CHÚA THÁNH THẦN - NĂM B

Trong 40 ngày từ khi sống lại cho đến ngày lên trời, những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh dường như vẫn chưa đủ lực đẩy các môn đệ vào sứ mệnh Người đã trao, dù Mẹ Maria luôn ở giữa các ông trong thời gian này (x. Cv 1, 14).  Một “bất ngờ” (Cv 2,2) xảy ra dưới hình thức “tiếng động như tiếng gió mạnh” và “những hình lưỡi giống như lưỡi lửa”.  Ai cũng nghe được tiếng động ấy và lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, không trừ ai (x. Cv 2,1-4).  “Bất ngờ” này chính là Chúa Thánh Thần.  

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - CHÚA NHẬT – LỄ THĂNG THIÊN - B

Nhờ biến cố Thăng Thiên, Chúa Giêsu mở ra một thời đại mới trong công cuộc cứu độ của Người và sự hợp tác của Chúa Thánh Thần. Thời đại mới này, là công việc của Chúa Thánh Thần, và cũng là sứ vụ được sai đi của các tông đồ và môn đệ Chúa Giêsu. Cả hai việc này, đều chung sức xây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa Giêsu ở trần gian.

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - TĨNH TÂM THÁNG 05-2018: Ở LẠI TRONG THẦY (Ga 15,12-17)

Qua lời tâm sự của Chúa Giêsu, chúng ta dừng lại vài lời của Ngài để phản tỉnh cách sống của chúng ta đã thực sự đáp lại lời mời gọi “Anh em hãy ở lại trong Thầy” (x. Ga 15,4) chưa ?

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - CHÚA NHẬT 6-B PHỤC SINH

Thánh Giám mục François De Laval. Ngài sinh tại Montigny-sur-Avre, Pháp quốc, ngày 20-4-1623; và qua đời ngày 6-5-1708 tại Québec Canada. Ngài từng được bổ nhiệm Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận Đàng Ngoài ở Việt Nam vào năm 1653; và không thể sang Việt Nam nhận nhiệm sở vì những bất đồng đang xảy ra tại Á Đông lúc ấy. Ngài rút lui trong 4 năm trời (1654-1658), sống tại một am ở Caen, cũng là một trường dạy linh đạo do một nhà thần bí Pháp là Jean Bernières de Louvigni (1602-1659) điều khiển. Trong thời gian ấy, cả các thừa sai ở Canada cũng xin ĐGH Alexandro VII bổ nhiệm một vị Đại Diện Tông Tòa. Năm 1658, ĐGH bổ nhiệm Cha François De Laval làm Giám Mục hiệu tòa Petra và với nhiệm vụ Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận Tân Pháp ở Canada. Lúc ấy Ngài mới được 35 tuổi.