Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Trên thập giá, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Một lời khẩn cầu nhắc lại giáo huấn Người đã dạy các môn đệ khi Người sinh tiền : “chúng con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng con” (x. Mt 5,43-44). Những lời nói sau cùng một đời người, chính là lời trăn trối. Lời trăn trối đầy linh thiêng. Cạnh sườn Người rộng mở, là để tuôn tràn Tình Yêu Thiên Chúa đến từng người. Trái Tim của Người đầy ‘vết sẹo’ càng làm cho Trái Tim ấy đẹp hơn, sinh ích lợi hơn cho bao người trần thế. Bởi vậy, khi chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta đừng quên lời của Người đang tha thiết mời gọi chúng ta “hãy đến với Ta” (x. Mt 11,28).

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể là để “làm trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi con người đã phạm” (Dt 9,15; x. Xh 24,3-8). Mục đích của Mình Chúa bị trao nộp và Máu Người được đổ ra là để cứu độ con người. Việc này nhắc nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Con Một đến trần gian để cứu con người, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bí Tích Thánh Thể, từ nay diễn tả Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Ba Ngôi thực sự muốn “ở lại” và tiếp tục cứu độ và thánh hóa con người.

TÂM TÌNH BIẾT ƠN CỦA MỘT TẬP SINH (Bài cảm nhận) - ĐAN VIỆN AN PHƯỚC

Sống đời đan tu theo tiếng Chúa gọi mời, trong cung lòng tình yêu thánh hiến con xin tạ ơn Chúa đã thương ban cho con tiếng gọi, một tiếng gọi từ sâu thăm thẳm để con dâng Chúa trọn xác hồn. Được làm con Chúa qua phép Thánh Tẩy đã là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời, khi con tái sinh trong Chúa. Niềm hạnh phúc ấy lại trào dâng, lúc con nghe thấy tiếng Chúa gọi mời, bước theo Chúa trong đời Thánh hiến.

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - LỄ CHÚA BA NGÔI - B

Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Thiên Chúa có Ba Ngôi hoàn toàn riêng biệt nhau: Ngôi Cha là Đấng tạo dựng vũ trụ, Ngôi Con là Đấng cứu chuộc loài người và Ngôi Thánh Thần là Đấng thánh hóa loài người. Dù khác biệt nhau, Ba Ngôi không đối nghịch nhau, hoàn toàn hợp nhất với nhau đến nỗi Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa.

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - LỄ CHÚA THÁNH THẦN - NĂM B

Trong 40 ngày từ khi sống lại cho đến ngày lên trời, những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh dường như vẫn chưa đủ lực đẩy các môn đệ vào sứ mệnh Người đã trao, dù Mẹ Maria luôn ở giữa các ông trong thời gian này (x. Cv 1, 14).  Một “bất ngờ” (Cv 2,2) xảy ra dưới hình thức “tiếng động như tiếng gió mạnh” và “những hình lưỡi giống như lưỡi lửa”.  Ai cũng nghe được tiếng động ấy và lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, không trừ ai (x. Cv 2,1-4).  “Bất ngờ” này chính là Chúa Thánh Thần.