Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - CHÚA NHẬT 6-B PHỤC SINH

Thánh Giám mục François De Laval. Ngài sinh tại Montigny-sur-Avre, Pháp quốc, ngày 20-4-1623; và qua đời ngày 6-5-1708 tại Québec Canada. Ngài từng được bổ nhiệm Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận Đàng Ngoài ở Việt Nam vào năm 1653; và không thể sang Việt Nam nhận nhiệm sở vì những bất đồng đang xảy ra tại Á Đông lúc ấy. Ngài rút lui trong 4 năm trời (1654-1658), sống tại một am ở Caen, cũng là một trường dạy linh đạo do một nhà thần bí Pháp là Jean Bernières de Louvigni (1602-1659) điều khiển. Trong thời gian ấy, cả các thừa sai ở Canada cũng xin ĐGH Alexandro VII bổ nhiệm một vị Đại Diện Tông Tòa. Năm 1658, ĐGH bổ nhiệm Cha François De Laval làm Giám Mục hiệu tòa Petra và với nhiệm vụ Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận Tân Pháp ở Canada. Lúc ấy Ngài mới được 35 tuổi.

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC CÓ THÊM TÂN PHÓ TẾ - THẦY M. LEONARDO NGUYỄN THẾ MẠNH

Sáng ngày 27/4/2018, tại đan viện Heiligenkreuz, nước Áo, thầy M. Leonardo Nguyễn Thế Mạnh, thuộc đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước, đã được lãnh chức Phó tế.

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B

Hạnh phúc con người có được, là do “tin vào Con Thiên Chúa” (x. Ga 3,16) là Chúa Giêsu. Nên, dù khi quảng diễn chủ đề làm con Thiên Chúa, thánh Gioan đề cập tới một số điều kiện căn bản cho những ai muốn sống trong sự sáng, là (1) tránh phạm tội, (2) tuân giữ điều răn của Chúa, (3) sống kết hợp với Chúa, (4) đoạn tuyệt với tội lỗi và những lý thuyết quyến rũ của nó. Nhưng tư tưởng cốt lõi của ngài vẫn là về đức tin. 

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC - CHÚA NHẬT 2-B PHỤC SINH - KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Alleluia. Chúa đã sống lại. Chúa Giêsu Phục Sinh là nền tảng xây dựng Cộng Đoàn. Cộng Đoàn này diễn tả Hội Thánh của Đấng Phục Sinh với những điều tích cực và tiêu cực, mang tính trần thế và cả thánh thiêng. Nhưng Cộng Đoàn Hội Thánh của Đấng Phục Sinh này lại là “dấu chỉ” Dung Nhan Lòng Chúa Thương Xót.