Đan viện An Phước: 0251.3511560

VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG - Mai Thi

Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương đã diễn ra Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 81 năm thành lập (1936-2017), 60 năm hiện diện tại Đơn Dương (1957-2017), 50 năm Cung hiến Thánh đường (21-12-1967), Kim Khánh Khấn Dòng của 2 Đan sĩ và Truyền chức Phó tế cho 14 Đan sĩ.

 

VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG

 

Thưa quí vị!

Như tin đã đưa, ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương đã diễn ra Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 81 năm thành lập (1936-2017), 60 năm hiện diện tại Đơn Dương (1957-2017), 50 năm Cung hiến Thánh đường (21-12-1967), Kim Khánh Khấn Dòng của 2 Đan sĩ và Truyền chức Phó tế cho 14 Đan sĩ.

Thánh lễ Tạ ơn diễn ra vào lúc 9 giờ sáng tại nguyện đường của Đan Viện do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Cùng đồng tế với Đức Cha Antôn, có Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Viện Phụ Đan viện Châu Sơn Đơn Dương Vianney Nguyễn Tri Phương, Viện phụ Hội Trưởng Hội dòng Xitô Thánh Gia Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, qúi linh mục thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, khoảng hơn 70 cha khác đến từ các cộng đoàn thuộc Hội dòng Xitô Thánh Gia, các Linh mục đoàn của Giáo phận Đà Lạt, và quí Linh mục khách là thân nhân, bạn hữu của các tiến chức.

Xin mời click vào đường link để coi Video tường thuật về ngày hồng phúc của Đan Viện.

  https://youtu.be/GrkMbiZisSU

Mai Thi