Đan viện AN PHƯỚC: 0251.3511560

VUI SỐNG ĐỜI ĐAN TU - ĐAN VIỆN AN PHƯỚC

Vui sống đời đan tu trong lao động

Thu hoạch dưa gang tại Đan viện An Phước


Trong đời sống đan tu thầm lặng, từng việc hy sinh tuy nhỏ nhoi nhưng được thực hiện bởi một tình yêu lớn lao, và lòng khao khát các linh hồn, thì việc hy sinh đó vẫn đẹp lòng Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Dưa gang trồng tại Đan viện theo phương pháp tự nhiên; nghĩa là không thuốc. Như vậy, dưa luôn sạch và đảm bảo sức khỏe.

Quý vị cũng có thể theo dõi video của Đan viện An Phước trên:

YouTubehttps://youtu.be/wUgaH-cKuTk

Facebook:  https://www.facebook.com/DanVienAnPhuoc