Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

TRỰC TIẾP//08H30// THÁNH LỄ KHẤN DÒNG TẠI ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN//23.07.2022

THÁNH LỄ KHẤN DÒNG TẠI ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN NGÀY 23.07.2022

Thánh Lễ An Táng Tu Sĩ M. Đaminh Úy Mai Văn Lâm // Tại Thánh Đường Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan

Thánh Lễ An Táng Tu Sĩ M. Đaminh Úy Mai Văn Lâm // Tại Thánh Đường Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan

Cáo phó Thầy Daminh Úy Mai Văn Lâm

Cáo phó Thầy Daminh Úy Mai Văn Lâm; Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan

Nhạc Thánh Ca // Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Nhạc Thánh Ca // Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Halleluia Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời // Xuân Hoàng O.cist

Halleluia Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Bài hát: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria - Đan sĩ Giuse Xuân Hoàng O.cist

Sáng tác: Xuân Hoàng (Xuân Hoàng viết theo lời kinh Hãy Nhớ) Hoà âm phối khí: Nhạc sĩ Thế Thông Solo: Ca sĩ Diệu Hiền Bè: Nhạc sĩ Thế Thông & Ca đoàn Sao Mai Video toàn cảnh vườn Fatima Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn 2020