Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

Thánh Lễ An Táng Tu Sĩ M. Đaminh Úy Mai Văn Lâm // Tại Thánh Đường Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan

Thánh Lễ An Táng Tu Sĩ M. Đaminh Úy Mai Văn Lâm // Tại Thánh Đường Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan

Cáo phó Thầy Daminh Úy Mai Văn Lâm

Cáo phó Thầy Daminh Úy Mai Văn Lâm; Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan

Nhạc Thánh Ca // Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Nhạc Thánh Ca // Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Halleluia Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời // Xuân Hoàng O.cist

Halleluia Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Bài hát: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria - Đan sĩ Giuse Xuân Hoàng O.cist

Sáng tác: Xuân Hoàng (Xuân Hoàng viết theo lời kinh Hãy Nhớ) Hoà âm phối khí: Nhạc sĩ Thế Thông Solo: Ca sĩ Diệu Hiền Bè: Nhạc sĩ Thế Thông & Ca đoàn Sao Mai Video toàn cảnh vườn Fatima Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn 2020

ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT CÙNG ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐI CHÚC TẾT

Một chút tình thương ấm lòng kẻ cô quạnh.