Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

Nhạc Thánh Ca // Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Nhạc Thánh Ca // Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Halleluia Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời // Xuân Hoàng O.cist

Halleluia Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Bài hát: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria - Đan sĩ Giuse Xuân Hoàng O.cist

Sáng tác: Xuân Hoàng (Xuân Hoàng viết theo lời kinh Hãy Nhớ) Hoà âm phối khí: Nhạc sĩ Thế Thông Solo: Ca sĩ Diệu Hiền Bè: Nhạc sĩ Thế Thông & Ca đoàn Sao Mai Video toàn cảnh vườn Fatima Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn 2020

ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT CÙNG ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐI CHÚC TẾT

Một chút tình thương ấm lòng kẻ cô quạnh.

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN CỬ HÀNH THÁNH LỄ NGOÀI ĐẤT THÁNH NGÀY 02 -11-2020

Buổi chiều, lúc 14h30, ngày 02-11-2020, cha Viện phó Gioan Phạm Văn Hưng chủ tế thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại đất thánh của Đan viện.