Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

CHỌN CHỖ NHẤT TRONG NƯỚC CHÚA (Suy niệm lễ thánh Giacôbê:Mt 20,20-28)

Mừng lễ thánh Giacôbê tông đồ nhắc nhớ chúng ta hãy sống hết mình cho Chúa và tha nhân. Chúng ta hãy sống như ngài, không còn “chọn chỗ nhất” cho mình nữa nhưng can đảm uống cạn chén đắng với Chúa Kitô.

CHỌN CHỖ NHẤT TRONG NƯỚC CHÚA

(Suy niệm lễ thánh Giacôbê: Mt 20, 20-28)

M. Lasan Châu Sơn

Tin mừng

20Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy o.” 22Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén p Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống q ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

24Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân r26Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27Và oai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người s.”

Suy niệm

Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ chặt chẽ với đoạn tin mừng Mt 19,27-29 nói về lời hứa thời tái sinh, khi thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu trả lời: “Anh em đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển thì anh em cũng được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel”. Lời hứa này tác động mạnh mẽ trên Giacôbê và Gioan thúc bách các ông nài nẵng mẹ mình đến xin Chúa Giêsu cho được ngồi bên tả bên hữu trong nước Chúa... Cách xin này khá giống với thói quen của người Việt nam ta, khi một thanh niên thiếu nữ muốn đi tu hay lập gia đình thì cũng xin bố mẹ đến gặp cha xứ hay gặp gia đình bên kia để nói chuyện “người lớn”. Vì đó là quyết định lớn lao có ảnh hưởng cả đời người.

Lời xin ngồi bên tả bên hữu Chúa của hai vị tông đồ: Giacôbê và Gioan nói lên khát vọng mãnh liệt của các ngài, nórất chân thành, nhưng còn hoàn toàn bị giới hạn trong thế giới vật chất này; các ông muốn làm lớn, muốn làm đầu thiên hạ. Nhưng, Chúa Giêsu hướng các ông đến một thực tại trường tồn là cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa ngang qua con đường thập giá. Chúa Giêsu mời gọi các ông uống chung “chén đắng” với Chúa, và các ông rất sẵn lòng: “Thưa uống nổi”.

Thánh Matthêu không chút úp mở khi thuật lại: “Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với hai anh em này”. Hóa ra, tất cả các ông đều bất toàn biết mấy, hai anh em này thì tìm cách vượt lên trên mười ông kia, còn mười ông kia thì lại ganh tị với hai anh em này. Biết đâu, đây cũng là căn bệnh của nhiều Kitô hữu chúng ta hôm nay, vẫn mang y nguyên những nỗi yếu hèn của các môn đệ xưa: ích kỷ, tham quyền, ganh tị… tin theo Chúa với tâm hồn vụ lợi để được ơn này ơn nọ, nhưng lại không muốn vác thánh giá mà theo Chúa mỗi ngày. Đức thánh cha Phanxicô đã cảnh tỉnh chúng ta rằng: có thể chúng ta đang là linh mục, tu sĩ, hay giáo dân nhưng nếu không vác thánh giá mà đi theo Chúa thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa.

Mừng lễ thánh Giacôbê tông đồ nhắc nhớ chúng ta hãy sống hết mình cho Chúa và tha nhân. Chúng ta hãy sống như ngài, không còn “chọn chỗ nhất” cho mình nữa nhưng can đảm uống cạn chén đắng với Chúa Kitô. Điều chúng ta nhận thấy rõ, chính ông Gioan là người bây giờ xin ngồichỗ nhất, thì sau này sẽ luôn nhường chỗ nhất cho ông Phêrô, khi ông Phêrô giảng dạy và làm phép lạ như sách Công Vụ Tông Đồ kể. Còn ông Giacôbê thì sau đó đầy hăng say nhiệt thành rao giảng Tin mừng Chúa Kitô phục sinh nên đã được phúc tử đạo sớm nhất trong các vị tông đồ.

Lạy Chúa, xin uốn nắn lời nói việc làm của chúng con để chúng con biết làm mọi sự cho sáng danh Chúa qua những công việc thường ngày. Amen.