Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN CỬ HÀNH THÁNH LỄ NGOÀI ĐẤT THÁNH NGÀY 02 -11-2020

Buổi chiều, lúc 14h30, ngày 02-11-2020, cha Viện phó Gioan Phạm Văn Hưng chủ tế thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại đất thánh của Đan viện.

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

NGOÀI ĐẤT THÁNH CỦA ĐAN VIỆN

NGÀY 02 -11-2020

 

Du Thăng

Người công giáo dành tháng 11, để hướng đặc biệt về các bậc tổ tiên và các thân nhân đã qua đời. Và sách Giáo Lý Công Giáo đã đưa ra ba lý do để giải thích về việc cầu nguyện cho những người đã qua đời.

Thứ nhất để thanh luyện: Bởi vì, những ai chết trong ân sủng và tình nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời,nhưng họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt được sự thánh thiện và tiến vào hưởng niềm vui Thiên Đàng (x. GLHTCG 1030).

Thứ hai để thanh tẩy: Bởi vì, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt. Giáo hội công bố đạo lý đức tin liên quan đến lửa luyện ngục và cho biết đối với một số tội nhẹ, phải tin là phán xét chung có lửa thanh luyện, theo điều Đấng là chân lý đã nói rằng nếu ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần, người đó sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau (x. Mt 12,32). Nghĩa là một số tội có thể được tha ở đời này, còn một số có thể được tha ở đời sau (x. GLHTCG 1031).

Thứ ba cứu người chết: Bởi vì, cầu nguyện cho người quá cố là điều cần thiết, ông Giuđa Macabê đã dâng hy lễ đền tội cho người quá cố để họ được giải thoát khỏi tội lỗi (x. 2Mcb 12,46). Vì thế, Giáo hội vẫn kính nhớ người quá cố, dâng lời cầu nguyện và nhất là dâng hy lễ Thánh Thể để thanh luyện, và họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa (x. GLHTCG 1032).

Vì truyền thống tốt đẹp đó. Buổi chiều, lúc 14h30, ngày 02-11-2020, cha Viện phó Gioan Phạm Văn Hưng chủ tế thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại đất thánh của Đan viện.

 

Cha viện phó Gioan chủ tế Thánh lễ

Sau Thánh lễ, cộng đoàn thắp hương cho các bậc cha anh đã an nghỉ