Đv Châu Sơn Nho Quan: 0229.3866416

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN NHO QUAN CỬ HÀNH CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM 2019

Lễ lá phát xuất từ việc tưởng nhớ Chúa Giêsu hiển hách vào Thành Giêrusalem, được dân chúng vừa cầm lá vừa tung hô.

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN NHO QUAN CỬ HÀNH LỄ LÁ NĂM 2019

 

                                                                            Du Thăng

Lễ lá phát xuất từ việc tưởng nhớ Chúa Giêsu hiển hách vào Thành Giêrusalem, được dân chúng vừa cầm lá vừa tung hô.

Đám đông tung hô Chúa Giêsu chứng tỏ họ nhận biết Ngài là Đấng Thiên Sai. Họ trải áo cho Ngài đi qua là làm truyền thống Ít-ra-en, như thời cựu ước, khi dân chúng tôn vinh ông Giê-hu: “Họ vội vàng lấy áo choàng trải lên đầu thềm cấp, dưới chân ông. Họ thổi tù và, rồi hô lên: Giê-hu làm vua!” (2 V 9,13). Hành động của các môn đệ là động thái tôn phong theo truyền thống Vua Đa-vít, chứng tỏ niềm hy vọng vào Đấng Thiên Sai.

Đoàn người đến Giêrusalem với Chúa Giêsu được bắt gặp trong sự nhiệt thành của các môn đệ. Họ trải áo trên đường khi Chúa Giêsu đi qua, họ bẻ những cành lá vừa vẫy chào vừa tung hô chúc tụng: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!” (Mc 11,9-10; x. Tv 118,26).

Lúc 5h30 sáng, ngày 14 – 04 – 2019, Đan viện Châu Sơn cử hành các nghi thức: làm phép lá, rước lá và thánh lễ. Năm nay, cha Viện trưởng Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào vắng nhà, Cha Viện phó Gioan Phạm Văn Hưng chủ sự thánh lễ, cùng đồng tế với ngài có quý cha khách, quý cha trong Đan viện. Trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, quý thầy, anh chị Toma Tuấn và Maria Thùy Anh từ mỹ về thăm Đan viện, một số các bạn sinh viên đang tĩnh tâm tại đây và các tín hữu sống chung quanh Đan viện.

Trong nghi thức làm phép lá tại đài Đức Mẹ Fatima, cha Viện phó Gioan mời gọi cộng đoàn hướng về Đức Giêsu là trung tâm của buổi cử hành. Chúa Giêsu hiên ngang bước vào Thành Giêrusalem trong sự tung hô của dân chúng. Nhưng sau sự tung hô đó, Chúa Giêsu phải trải qua cuộc khổ nạn đầy đau thương. Để sau đó, Người từ cõi chết trỗi dậy, mang niềm hy vọng vào một ngày mai đầy huy hoàng cho chúng ta. Vậy mỗi người hãy đặt trọn niềm hy vọng của mình vào Đức Giêsu.

Trong bài giảng, cha Viện phó Gioan mời gọi: Sống Tuần Thánh là chúng ta đi vào ngày giờ của ân sủng lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta đang ở trong giờ ân sủng của lòng Chúa xót thương, điều đó giúp chúng ta thức tỉnh lương tâm, nhận ra tình trạng tội lỗi thê thảm của mình, của thế giới. Để từ đây, chúng ta cùng hoán cải, để nhận lãnh ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ân sủng từ cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu mà Giáo Hội đang hiện tại hóa ở các nơi bàn thờ cử hành Thánh Thể, ở mọi nơi cử hành Tuần Thánh, ở tòa giải tội, ở việc sám hối, ở việc thực hành bác ái.