Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

thơ: MẸ THƯƠNG CHÍN BỎ LÀM MƯỜI

MẸ THƯƠNG CHÍN BỎ LÀM MƯỜI

1        Con về thăm lại Châu Sơn

Chín năm từ ấy bao ơn Mẹ lành.

          Vườn Fatima đẹp như tranh

Chín năm dấu chỉ rành rành Mẹ thương [1].

2                    ***

          Con về lần chuỗi hoa hường

Gẫm suy tình Mẹ dõi đường con đi.

          Bao biến cố, thấy lạ kỳ

Có bàn tay Mẹ phù trì ủi an !

3                    ***

          Con về nghe Mẹ bảo ban

Chín lòng xác tín, dâng ngàn lời ca

          Ave, Ôi Maria!

Đất trời hợp xướng chan hòa Niềm vui.

4                    ***

          Con về dâng Mẹ ngậm ngùi

Bao nhiêu tội lỗi dập vùi đoàn chiên.

          Thế gian tục hóa đảo điên

Chín hạt[2] ba miền xin Mẹ đoái trông.

5                    ***

          Con về khấn nguyện một lòng

Mẹ nơi nương náu dẫu vòng kẽm gai.

          Như xưa Mẹ ẵm Ngôi Hai

Đồi cao lặng bóng, Sao Mai vững chờ.      

6                    ***

          Con về dâng Mẹ tình thơ

Mẹ ơi, chớ để nhạt mờ héo hon.

          Mẹ thương tin mến sắt son

Xin vâng theo Mẹ, dẫu còn chênh vênh.

7                    ***

          Xin vâng vượt mọi thác ghềnh         

“Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh” chèo.

          Xin vâng khiêm hạ, khó nghèo

Tin Mừng loan báo, phúc reo muôn đời.

8                    ***

          Mẹ thương chín bỏ làm mười

“Cù lao chín chữ” vạn lời ca khen.

          Cho con theo bước Mẹ hiền

Mẹ thương dẫn lối trọn niềm vui hơn.

9                      ***

          Con về thăm lại Châu Sơn

Cầu cho Đan Viện muôn ơn Mẹ lành.

          Suối thanh luyện, ngát mây xanh

Phút giây chìm lắng phúc thành thiên thu.

                                               Đình Chẩn 17.04.2018

 

 

[1] Những con số 9 trùng hợp thật ý nghĩa: Chín năm Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt về Châu Sơn; chín năm Đức Cha Giuse Nguyễn Năng về làm giám mục Phát Diệm; chín năm cha Đa-Minh Savio Hào làm bề trên đan viện; và chín anh em phó tế vào chủng viện được chín năm, từ 2009. Vườn Fatima được thực hiện nhờ ơn Đức Mẹ can thiệp đặc biệt, “một phép lạ”, theo lời cha bề trên.

[2] Chín hạt giáo phận Phát Diệm và ba miền Bắc trung Nam.