Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

CẢM NGHIỆM...

HUYỀN NHIỆM HIỆP THÔNG QUA BỘ PHIM “VỀ NHỮNG CON NGƯỜI VÀ VỀ NHỮNG VỊ THẦN” Cuộc tử đạo của Bẩy Đan Sĩ Xitô tại Algérie

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP (Benado)

ĐẠI LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA, ĐAN VIỆN XI-TÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP 8/9/1936 - 8/9/2016 (Benado)

ĐỨC TỔNG GIUSE NGÔ QUANG KIỆT THĂM VŨNG ÁNG NGÀY 16.06.2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHUYẾN VIẾNG THĂM VŨNG ÁNG NGÀY 16.06.2016 ĐỨC TỔNG GIUSE NGÔ QUANG KIỆT- CHA VIỆN PHÓ ĐAN VIỆN GIOAN PHẠM VĂN HƯNG VÀ MỘT SỐ ANH EM TRONG ĐAN VIỆN