Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm B: MÁU VÀ NƯỚC CHẢY RA (FM Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào)

Chỉ có Tin Mừng Thứ Tư mới tường thuật cảnh tượng lạ lùng giờ Chúa Giêsu chịu chết: Một người lính lấy đòng đâm cạnh sườn người, lập tức máu cùng nước chảy ra.  Bình thường người đã chết, các huyết mạch khô cứng, không hoạt động thì làm sao có máu - nước chảy ra. Gioan, vị Tông Đồ chiêm niệm đã nhìn thấy tận thẳm sâu nơi cung lòng Thiên Chúa, tức nơi trái tim Chúa Giêsu, không phải là máu - nước từ xác kẻ chết bị đòng đâm chảy ra mà là suối nguồn ân sủng, sự sống mới tuôn tràn và con người được ơn cứu độ nhờ ân sủng sự sống này.

Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Giê-su Ki-tô - Năm B (2018): THÁNH THỂ, HIẾN TẾ VÌ ANH EM (FM Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào)

Bí tích Thánh Thể là tặng phẩm thần linh quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Nơi Bí Tích Thánh Thể, Thiên Chúa trong Đức Kitô mãi mãi cho đến tận thế, hiến tế trao ban chính mình cho con người. Nơi Thánh Thể, con người được mời gọi hiến mình, nên thánh và trao ban cuộc đời cho anh chị em mình.