Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm B: ĐÓN NHẬN VÀ NÊN MẪU NGƯỜI CỦA CHÚA THÁNH THẦN (FM Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào)

Chúa Thánh Thần hiện xuống để hoàn tất công trình cứu chuộc của Đức Kitô, làm cho Nước Trời được khai sinh, mở rộng nơi các kẻ tin và biến họ thành những con người của Thánh Thần.

LỄ PHỤC SINH 2018: ĐỨC KITÔ PHỤC SINH, TẢNG ĐÁ CHẶN MỒ VỠ MỞ (FM ĐAMINH SAVIO NGUYỄN TUẤN HÀO)

Đức Giêsu phục sinh, tảng đá chặn cửa mồ vỡ mở. Phục Sinh : Hãy làm vỡ mở những đá tảng chặn chúng ta trong mồ sự chết

THỨ NĂM TUẦN THÁNH: Suy niệm 1: YÊU ĐẾN CÙNG - HÃY LÀM NHƯ THẦY; Suy niệm 2: CHIỀU THỨ NĂM CỦA TÌNH YÊU TRÒN ĐẦY (FM Saviô Nguyễn Tuấn Hào)

Mặc khải trọn vẹn của giới răn tình yêu: Tình yêu chuyển từ lời - đến hành động hạ mình; Tình yêu trao hiến đến cùng và phải lặp lại mỗi ngày; Nhận lãnh thì hãy làm điều tình yêu đòi hỏi

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2018 - NĂM B: CUỘC VƯỢT QUA QUYỀN LỰC TĂM TỐI THỜI ĐẠI (FM Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào)

Tội lỗi xã hội, tôn giáo đã trở thành có hệ thống, cơ cấu tổ chức, có âm mưu, kế đồ và lên ngôi thống trị. Đó là dấu hiệu sự tan rã tận cùng. Chúa Giêsu, theo tường thuật thương khó của thánh Marco, với chân dung Người Tôi Giave khiêm nhường, hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha, mang khổ hình tột cùng và chịu chết, làm sáng tỏ công lý và giải thoát cứu độ con người.